PGNiG zwiększy wydobycie gazu ze złoża „Przemyśl”

Antoni Kwapisz
05.02.2021

„Przemyśl” to najzasobniejsze w naszym kraju złoże gazu ziemnego. Od dawna trwały badania, które miały potwierdzić, że jest możliwość uruchomienia kolejnego odwiertu. Raport jest optymistyczny i na tej podstawie władze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ogłosiły zwiększenie wydobycia ze złoża. Nowy odwiert pozwoli nam pozyskiwać o około 13% własnego gazu ziemnego więcej niż do tej pory.

„Przemyśl” bogatszym złożem, niż dotąd sądzono

Złoże „Przemyśl” do tej pory dostarczało istotną ilość gazu na potrzeby naszego kraju, jednak od dłuższego czasu podejrzewano, że jego wydajność jest znacznie większa. Potwierdziło to wykonanie odwiertów próbnych, których testowanie pozwoliło podjąć decyzję o włączeniu ich do eksploatacji. Łącznie PGNiG będzie wydobywać gaz ziemny z czterech nowych odwiertów, w tym ostatniego o nazwie Przemyśl-318K, który został wykonany w północnej części Przemyśla.

PGNiG szacuje, że cztery nowe odwierty pozwolą zwiększyć wydobycie o około 60 milionów metrów sześciennych gazu w ciągu roku. Jeśli ten plan zostanie zrealizowany, to łączna wydajność złoża wzrośnie o 13%. To dobra informacja, która wpisuje się w nadrzędny cel spółki polegający na zwiększenie wydobycia gazu ziemnego ze złóż zlokalizowanych na Podkarpaciu. Dodajmy, że nowe odwierty zaczną być eksploatowane w I kwartale 2021 roku – wcześniej trzeba zakończyć proces ich podłączenia do sieci.

Świetne informacje z „Przemyśla” dają nadzieję na to, że uda się odkryć kolejne złoża gazu ziemnego i tym samym zwiększyć wydobycie krajowe, co byłoby kolejnym krokiem w stronę uniezależnienia się od dostaw ze Wschodu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie