PGNiG zwiększy krajowe wydobycie gazu ziemnego

Mateusz Rąbalski
16.06.2021

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało o zakończeniu prac wiertniczych przy sześciu odwiertach na terenie województwa podkarpackiego. Udało się potwierdzić obecność gazu ziemnego, który będzie wydobywany z nowych odwiertów w ilości około 60 milionów metrów sześciennych w skali roku.

Gdzie znajdują się nowe odwierty?

PGNiG będzie wydobywać gaz z odwiertów Bratkowice-6K, Gnojnica-6K, Mirocin-6, Mirocin-34 i Mirocin-52. Odwierty te zostały wykonane na przełomie 2020 i 2021 roku, ostatecznie udało się też potwierdzić istnienie całkiem pokaźnych złóż gazu ziemnego w ilościach umożliwiających przemysłowe wydobycie.

Poza ewidentnymi korzyściami ekonomicznymi, nowe odwierty zwiększą także wiedzę geologiczną w zakresie dalszego potencjału wydobywczego w tym regionie. PGNiG już zapowiada prowadzenie dalszych poszukiwań surowca, do których będą wykorzystywane m.in. aparaty do wykonywania trójwymiarowych zdjęć sejsmicznych. Na ten moment trudno jest jednak oszacować ilość gazu ziemnego, jaką spółka będzie mogła pozyskiwać w województwie podkarpackim.

Choć krajowe zasoby gazu ziemnego są bardzo skromne w relacji do potrzeb naszej energetyki, to z roku na rok mają coraz większy udział w całkowitym wydobyciu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.