Gminy pozbędą się problemu zalegającego węgla?

Mariusz Siwko
01.07.2024

Pomysł na czas kryzysu okazał się sporym problemem dla samorządów. W wielu polskich gminach nadal zalegają hałdy niesprzedanego węgla (często wątpliwej jakości), na który brakuje chętnych. Ministerstwo Przemysłu przygotowało projekt nowelizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która ma na celu rozwiązanie tego problemu. Zapraszamy po szczegóły.

Co zmieni nowelizacja przepisów?

Nowe przepisy pozwolą na sprzedaż węgla poniżej kosztów zakupu wszystkim zainteresowanym podmiotom, nie tylko gospodarstwom domowym. Projekt ustawy pozwala również na wliczenie kosztów transportu węgla z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Osoby fizyczne nie będą też musiały składać wniosków ani dostarczać zaświadczeń w celu zakupu paliwa stałego. Ponadto sprzedaż zalegającego węgla będzie zwolniona z akcyzy, a gminy zostaną zwolnione z obowiązku stosowania art. 3c ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Przypomnijmy, że w sezonie grzewczym 2022/2023 gminy zaangażowane w system dystrybucji węgla odebrały od importerów i producentów węgla ponad 2 mln ton surowca. Przeszacowanie zapotrzebowania spowodowało, że mieszkańcy nie odebrali zawnioskowanej ilości węgla, co doprowadziło do powstania zalegających zapasów. Do końca grudnia 2023 roku w 466 gminach wciąż pozostawało prawie 30 tys. ton niesprzedanego węgla.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie