Coraz więcej gospodarstw domowych ma dostęp do gazu ziemnego

Krzysztof Jagielski
14.07.2021

 

Proces gazyfikacji Polski postępuje w bardzo szybkim tempie, o czym najlepiej świadczą dane przedstawione przez spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W 2020 roku (przypomnijmy – pandemicznym) PGNiG wykonało ponad 112 tysięcy nowych przyłączy do swojej sieci oraz zawarło ponad 110 tysięcy umów na kolejne przyłączenia.

Większa część Polski już zgazyfikowana

Na ten moment dostęp do sieci gazowniczej ma dokładnie 1666 gmin w naszym kraju. Oznacza to, że zgazyfikowane zostało około 68 proc. obszaru Polski. Docelowo ma to być minimum 90 proc., ponieważ gaz ziemny ma stanowić ważny element polskiej transformacji energetycznej. Najważniejszym zadaniem jest likwidacja tzw. białych plam, czyli obszarów, w których nie ma choćby kilometra sieci gazowniczej.

W miejscach, w których nie ma możliwości rozbudowania sieci, PGNiG wykonuje instalacje wyspowe. Opierają się one na technologii regazyfikacji gazu skroplonego LNG. Obecnie w całym kraju jest około 70 takich instalacji, a do końca roku ma ich być 80.

Poza instalacjami wyspowymi PGNiG chce inwestować w biogazownie oraz biometanownie, które szczególnie dobrze sprawdzają się na terenach wiejskich i słabo zurbanizowanych, dając mieszkańcom dostęp do względnie taniego paliwa wykorzystywanego głównie do celów grzewczych.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.