Wrócił dodatek osłonowy dla wrażliwych odbiorców energii

Mateusz Rąbalski
22.02.2024

Od 1 stycznia 2024 roku znów obowiązują przepisy pozwalające samorządom wypłacać dodatki osłonowe najbardziej wrażliwym odbiorcom energii, m.in. gospodarstwom domowym ogrzewającym się kotłami węglowymi. Zmieniły się jednak stawki dodatku.

Dodatek tylko za pół roku

Dodatek osłonowy będzie przyznawany za pierwsze półrocze 2024 roku, dlatego jest niższy o połowę w stosunku do kwot wypłacanych w ubiegłym roku. Stawki wynoszą od 228,80 zł do 822,25 zł, w zależności od liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym.

Obowiązuje również kryterium dochodowe. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego jest to nie więcej niż 2100 zł miesięcznego dochodu, a w gospodarstwach wieloosobowych – nie więcej niż 1500 zł na jedną osobę.

Co ważne, dodatek będzie wypłacany również po przekroczeniu progów dochodowych, przy czym obowiązuje tutaj zasada „złotówka za złotówkę” – kwota dodatku jest po prostu pomniejszana o kwotę przekroczenia progu.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do końca kwietnia w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Organem wykonawczym jest wójt, burmistrz lub prezydent. Wypłata dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie