Włókna węglowe z biomasy?

Mariusz Siwko
25.07.2015

Amerykański Departament Energii wydał oświadczenie, że zamierza przeznaczyć 11,3 milionów dolarów na projekty, które mają na celu opracowanie włókien węglowych, powstających z pozostałości po produkcji rolniczej czy też drzewnej.
Włókno węglowe jest bardzo wytrzymałe, ale ze względu na dość kosztowny proces jego wytwarzania, bardzo rzadko jest ono wyrabiane. Amerykański projekt ma za zadanie opracowanie produkcji akrylonitrylu, podstawowego surowca włókna węglowego, za mniejszą cenę niż 2 dolary za kilogram.
Wybrane programy, które otrzymają dofinansowanie to: innowacyjny, kilkuetapowy proces katalitycznej konwersji cukrów z biomasy nieżywnościowej - kwota dofinansowania: 5,9 mln dolarów. Odpowiedzialny za niego jest zespół z Southern Research Institute (SRI) Birmingham, Alabama, oraz Zbadanie i optymalizacja wielu szlaków produkcji bioakrulonitrylu - kwota dofinansowania: 5,3 mln dolarów. Wykona go zespół z National Renewable Energy Laboratory (NREL) Golden, Colorado.
Projekty te otrzymały dotacje w ramach Inicjatywy produkcji czystej energii.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie