„Stop Smog”: Rybnik chce przystąpić do programu

Mariusz Siwko
01.03.2021

Smog jest problemem ogólnokrajowym, z którym nie da się walczyć wyłącznie na poziomie lokalnym. W Polsce działają już różne programy dofinansowywania wymiany trujących źródeł ciepła, przede wszystkim indywidualnych kotłów węglowych. Jednym z tych, o których słyszy się najmniej, jest „Stop Smog”. Swoje przystąpienie do programu zapowiedziały już władze Rybnika.

O co chodzi w programie „Stop Smog”?

„Stop Smog” to dość specyficzny program walki o poprawę jakości powietrza w naszym kraju. Jego kryteria są na tyle rygorystyczne, że zdecydowana większość samorządów nie ma szans wziąć w nim udziału. Dość napisać, że na terenie województwa śląskiego mogą do niego przystąpić zaledwie trzy gminy, w tym Rybnik.

Władze Rybnika już zapowiedziały, że wezmą udział w procedurze. Program jest współfinansowany z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota wsparcia może wynieść do 70% wartości projektu – resztę pieniędzy musi zapewnić gmina, choć dopuszczalne jest również ustalenie wkładu własnego beneficjentów na poziomie 10%.

Rybniccy radni z myślą o uczestnictwie w programie przyjęli Gminny Program Niskoemisyjny. Jest to dokument, który szczegółowo określa drogę, jaką miasto ma przejść w procesie obniżania zjawiska niskiej emisji, bezpośrednio odpowiadającego za problem smogu.

Rybnik jest jednym z miast borykających się z najgorszą jakością powietrza. Regularnie w sezonie grzewczym notuje się tam maksymalne wartości dla pyłu zawieszonego PM10, będącego jednym z najbardziej toksycznych składników smogu.  W czerwcu radni miasta mają przyjąć regulamin uczestnictwa w programie „Stop Smog”, co otworzy drzwi do ubiegania się o wsparcie finansowe na wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie