Skarb Państwa przejmie udziały w PGG, Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj

Marek Szydełko
21.09.2021

To, o czym mówiło się od dłuższego czasu, zostało już oficjalnie potwierdzone przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Do końca tego roku Skarb Państwa ma przejąć 100 proc. udziałów w kluczowych spółkach energetycznych, czyli Polskiej Grupie Górniczej, Tauron Wydobycie oraz Węglokoks Kraj. Pojawiają się doniesienia o możliwej konsolidacji tych podmiotów.

Pełna kontrola nad strategicznymi spółkami

Do tej pory Skarb Państwa był tylko jednym z udziałowców wymienionych spółek, przez co miał ograniczony wpływ na podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących ich rozwoju. Spory problem stanowiła też pomoc publiczna – po przejęciu wszystkich udziałów jej rzeczywistym beneficjentem będzie właśnie Skarb Państwa, co da mu większe pole do popisu w zakresie kierowania środków na wsparcia dla branży górniczej.

Przejęcie wszystkich udziałów w Polskiej Grupie Górniczej, Tauron Wydobycie oraz spółce Węglokoks Kraj ma znaczenie nie tylko wizerunkowe. Jest to także najważniejszy krok w kierunku zapowiadanej (choć wciąż w sferze planów) konsolidacji wszystkich tych spółek wraz z zarządzanymi przez nie kopalniami węgla kamiennego i utworzenia z nich jednego podmiotu. Zdaniem wiceministra aktywów państwowych, Artura Sobonia, jest to kierunek „prawdopodobny, ale nie przesądzony”.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie