Sejm przyjął ustawę o bonie energetycznym

Antoni Kwapisz
10.07.2024

Ustawa o bonie energetycznym ma częściowo ochronić gospodarstwa domowe przed gwałtownym wzrostem cen energii. Sejm przyjął nowe prawo, a po wprowadzeniu poprawek zaproponowanych przez Senat, ustawa będzie czekać już tylko na podpis prezydenta.

Założenia ustawy

Maksymalna wysokość bonu wyniesie od 300 zł do 600 zł, a dla gospodarstw używających energii elektrycznej do ogrzewania – od 600 zł do 1 200 zł. Cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2024 roku ustalona została na poziomie 500 zł za MWh.

Warunki przyznawania bonu energetycznego

Bon energetyczny będzie jednorazowym wsparciem pieniężnym dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, wypłacanym w drugiej połowie 2024 roku. Wysokość bonu zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • Gospodarstwa jednoosobowe: 300 zł
  • Gospodarstwa dwu- i trzyosobowe: 400 zł
  • Gospodarstwa cztero- i pięcioosobowe: 500 zł
  • Gospodarstwa sześcioosobowe i większe: 600 zł

Jeżeli gospodarstwo domowe używa energii elektrycznej do ogrzewania, bon zostanie podwojony. Przewidziano również dwa progi dochodowe: do 2 500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1 700 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Będzie obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia.

Ustawa wprowadza również maksymalne ceny za energię elektryczną w okresie lipiec-grudzień 2024 roku na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego i małych oraz średnich przedsiębiorstw. Ponadto likwiduje zamrożenie ceny gazu od 1 lipca, wprowadzając zamiast tego maksymalną cenę równą taryfie największego sprzedawcy detalicznego - PGNiG OD.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie