Samorządy mogą już oficjalnie sprzedawać węgiel mieszkańcom

Marek Szydełko
21.11.2022

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, na mocy której samorządy otrzymały możliwość zakupu węgla grzewczego po preferencyjnej cenie, z przeznaczeniem do sprzedaży na rzecz mieszkańców. Dystrybucja węgla z wykorzystaniem samorządów ma być nie tylko szybsza, ale też zagwarantować dużo niższe koszty dla gospodarstw domowych.

Szczegóły ustawy

Zgodnie z ustawą samorządy mogą dokonywać zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, odpowiadając za transport i składowanie opału. Obrotem zajmuje się przede wszystkim PGE. Maksymalna cena węgla dla samorządu nie może przekroczyć 1,5 tys. zł za tonę brutto (bez kosztów transportu).

Samorząd może sprzedać zakupiony węgiel na rzecz klienta indywidualnego po cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę.

Samorządy mają prawo kupować węgiel grupowo, na przykład tworząc związki gminne właśnie do realizacji tego zadania. Wówczas jednak konieczne jest wyznaczenie gminy odpowiedzialnej za zakup, transport oraz składowanie opału – samorządy mogą to uzgodnić we własnym zakresie.

Ustawa przewiduje, że sprzedaż węgla przez samorządy będzie prowadzona do 30 kwietnia 2023 roku.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie