Powstanie kolejna instalacja kogeneracyjna

Piotr Kowalczyk
10.03.2021

Kogeneracja jest stosowanym od lat sposobem na ograniczenie emisyjności polskich elektrociepłowni. Tym samym tropem idzie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży, które zawarło umowę z firmą odpowiedzialną za rozbudowę i uruchomienie nowej instalacji spalania paliw w układzie kogeneracyjnym. Całość zostanie zbudowana w oparciu o nowoczesny, bardzo wydajny kocioł zasilany biomasą.

Co wiemy o instalacji?

Nowa instalacja kogeneracyjna będzie się składać z kotła parowego o mocy 12,5 MW wyposażonego w ekonomizer kondensacyjny oraz turbozespół o mocy 3,2 MW. Dzięki temu rozwiązaniu szacunkowa efektywność w produkcji ciepła sięgnie 250 TJ rocznie, natomiast energii elektrycznej 17 GWh.

W instalacji spalana będzie biomasa drzewna, a konkretnie zrębki. To ekologiczne paliwo ma istotnie ograniczyć negatywny wpływ łomżyńskiej elektrociepłowni na środowisko naturalne. Wstępne szacunki mówią o zmniejszeniu emisji szkodliwych spalin o kilkadziesiąt procent, co będzie efektem ograniczenia spalania węgla aż o 35 procent.

Nowa instalacja kogeneracyjna będzie kosztować około 50 milionów złotych netto. Elektrociepłownia pozyskała na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie blisko 19 milionów złotych. Warto dodać, że łomżyńskie MPEC ma już jedną instalację opartą na kotle biomasowym, która z powodzeniem działa od początku 2020 roku.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Energika. Instalacja kogeneracyjna ma być gotowa do użytku za około 2,5 roku.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie