Polska osiągnie neutralność klimatyczną w drugiej połowie XXI wieku

Antoni Kwapisz
03.12.2021

Po raz kolejny usłyszeliśmy deklarację dotyczącą przyszłości polskiej energetyki, a dokładnie jej wpływu na środowisko naturalne. Zdaniem przedstawiciela rządu nasz kraj ma osiągnąć cel neutralności klimatycznej w drugiej połowie XXI wieku. Dokładna data nie padła, natomiast – cytując – ma to nastąpić bliżej 2050 niż 2100 roku.

Stopniowa zmiana oblicza polskiej energetyki

Plan odejścia od energetyki opartej na węglu kamiennym jest nie tyle polską, co europejską deklaracją. Jako członek Unii Europejskiej musimy respektować postanowienia wspólnotowe, a te zakładają, że Unia ma stać się zeroenergetyczna właśnie do roku 2050. Oczywiście w poszczególnych krajach tempo odejścia od węgla będzie inne, natomiast kierunek jest niezmienny i został już określony w kontrowersyjnym programie Fit for 55 – zgodnie z jego założeniami do 2030 roku kraje Unii mają ograniczyć emisję CO2 o 55 proc.

Polska jest w o tyle trudnej sytuacji, że nasza energetyka wciąż w głównej mierze jest oparta na węglu. Co prawda w ciągu ostatnich 15 lat udział elektrowni węglowych w produkcji energii spadł z około 90 do 70 proc., ale droga do całkowitego przejścia na OZE lub atom jest wciąż daleka i będzie przedmiotem gorących dyskusji – również w kontekście potrzeb gospodarki oraz dbania o interesy konsumentów.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.