Odnawialne źródła energii. Co warto wiedzieć na ten temat?

Piotr Kowalczyk
21.07.2017

OZE - odnawialne źródła energii to takie, których wykorzystywanie nie skutkuje długotrwałym ich brakiem. Ich zasoby są odnawialne i po jakimś czasie znów powrócą do stanu pierwotnego. Źródłami OZE są między innymi wiatr, pływy i fale morskie, promienie słońca, deszcz, oraz energia geotermalna. Przeciwieństwem OZE, czyli źródłami energii, które nie odtworzą się w bardzo krótkim czasie, są między innymi węgiel, czy ropa naftowa.

Jak to wygląda naprawdę?

Odnawialne źródła energii stanowiły jeszcze kilka lat temu zaledwie 9,6% zapotrzebowania ludzkości na energię. Jednak biorąc pod uwagę również tradycyjne opalanie drewnem oraz innymi rodzajami biomas, wskaźnik ten wzrósł aż do prawie 20%, co jest niezwykle dobrym wynikiem. Od początku XXI wieku, inwestycje dotyczące odnawialnych źródeł energii rosną w szybkim tempie. Uwarunkowane jest to między innymi tym, że z roku na rok ich ceny zaczynają spadać, a przez to więcej osób decyduje się na takie rozwiązanie. Co więcej, władze lokalne coraz częściej wprowadzają dopłaty, przez co inwestycja nie jest aż tak droga dla przeciętnego Polaka.

Jednym z najbardziej obfitych „złóż” energii odnawialnej jest bez wątpienia energia słoneczna. Do naszej planety dociera jej naprawdę ogromna ilość. Jeśli chcielibyśmy się pokusić o porównanie tych wielkości, to można powiedzieć, że  jest to sześć tysięcy razy więcej, aniżeli wynosi zapotrzebowanie całej ludzkości na energię. Zaledwie 1% całej tej mocy przemienia się w siłę wiatrów.  Kontynuując te wyliczenia, można więc stwierdzić, że ten jeden procent energii wiatrowej to i tak 60 razy więcej niż wynosi zapotrzebowanie ludzi. Moc rzek na naszej planecie to taka ilość energii, która pozwoliłaby zaopatrzyć w nią połowę ludzkości. Energia geotermalna natomiast – czyli bazująca na rozpadzie izotopów w środku Ziemi – zapewnia niemal siedmiokrotnie większą energię od tej generowanej przez rzeki.

Odnawialne źródła energii – czy warto?

Energia odnawialna stanowi ogromne złoża energii, które na obecną chwilę nie jesteśmy jeszcze w stanie w 100% wykorzystać. W dalszym ciągu ogromna część mieszkańców ziemi korzysta z energii nieodnawialnej takiej jak węgiel, gaz ziemny czy ropa naftowa. Jednak te złoża będą musiały się kiedyś skończyć. Wówczas jedyną możliwością na pozyskanie energii będzie skorzystanie właśnie z odnawialnych źródeł energii. Najbardziej efektywnym jest bez wątpienia wspomniane światło słoneczne. Już teraz bardzo duża część ludzi korzysta z baterii słonecznych do gromadzenia energii – wykorzystuje się je między innymi do zasilania części sprzętów domowych oraz podgrzewania wody. Na plus bez wątpienia zasługuje możliwość dofinansowania od lokalnych władz. Dzięki temu koszty montażu baterii słonecznych są dużo niższe niż normalnie, a poza tym większa część ludzi może z nich skorzystać.

 

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie