Łapy inwestują w ekologiczne ogrzewania

Krzysztof Jagielski
25.07.2015

W miejscowości Łapy, w północno-wschodniej części kraju, współpracującej z niemiecką fundacją EuroNatur chce rozwinąć koncepcje na użytkowanie odnawialnych źródeł energii w regionie.
Na początku współpracy opracowano dokument: „Koncepcja ochrony klimatu i wykorzystania energii w mieście i gminie Łapy". Dzięki funduszom unijnym wprowadzane są w życie jego założenia. Jest to między innymi docieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemów ogrzewania (np. poprzez instalowanie zaworów termoregulacyjnych lub wymianę źródła ciepła) oraz modernizację systemów wentylacyjnych.
Te inwestycje zmniejszyły zapotrzebowanie na energię cieplną nie tylko w tych 10 obiektach. Sukcesywnie wykonywano termomodernizacje wiejskich świetlic. Szacuje się, że oszczędności uzyskane po tych pracach sięgają nawet 500 tysięct złotych rocznie.
Obecnie Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej i Szkoła Podstawowa w Uhowie od kilkunastu lat ogrzewane są za pomocą pomp ciepła. W kotłowniach piece na węgiel zostały wymienione na ekologiczne kotły opalane biomasą oraz gazem ziemnym. Również budynek Urzędu Miejskiego w Łapach od kilkunastu lat ogrzewany jest za pomocą kotła gazowego, który zastąpił instalację węglową.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie