Korzyści z przyłączenia do gminnej sieci ciepłowniczej

Maciej Piwowski
12.09.2019

Rozbudowa sieci ciepłowniczych jest jednym z priorytetów dla polskich samorządów. Ten przez lata zaniedbany obszar musi przejść daleko idącą modernizację, ponieważ rośnie liczba zainteresowanych odbiorców tzw. gminnego ciepła. Przyłączenie budynku do sieci dystrybucyjnej jest bardzo korzystne z punktu widzenia zarządców, a także gospodarstw domowych. Dlaczego? Oto najważniejsze argumenty.

Niższe koszty stałe

Korzystanie z gminnego ciepła jest bardzo ekonomiczne, zwłaszcza w porównaniu z innymi nośnikami energii – gazem ziemnym, olejem opałowym czy propanem, nie wspominając już o konwencjonalnym ogrzewaniu elektrycznym. Również osoby, które przyłączyły się do gminnej sieci, a wcześniej korzystały z węgla, nie  odczuwają gwałtownego wzrostu kosztów. Jeśli więc tylko istnieje taka możliwość, warto się na to zdecydować z czysto ekonomicznych powodów.

Bezpieczeństwo

Gminna sieć ciepłownicza gwarantuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Za cały proces dostarczania ciepła odpowiada dystrybutor. W mieszkaniu czy w domu nie ma urządzeń, które mogłyby ulec poważnej awarii i sprowadzić zagrożenie na mieszkańców. Nie ma mowy o rozszczelnieniu instalacji gazowej czy porażeniu prądem.

Ekologia

Nie bez przyczyny polskie samorządy masowo inwestują w modernizacje i rozbudowę swoich sieci ciepłowniczych. Jest to kosztowny, ale jednak pewny sposób na ograniczenie zjawiska smogu. Szkodliwe pyły zawieszone w powietrzu są efektem przede wszystkim tzw. niskiej emisji, czyli opalania kotłów stałych węglem niskiej jakości. Stąd samorządy zachęcają swoich mieszkańców do przyłączania się do sieci ciepłowniczej, co w dłuższej perspektywie daje gwarancję poprawy jakości powietrza (o ile sama ciepłownia spełnia normy ekologiczne).

Komfort

Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej wiąże się oczywiście z kosztami, jednak jest to inwestycja we własny komfort. Korzystając z energii cieplnej dostarczanej przez gminę nie trzeba się już martwić chociażby regularnym serwisowaniem urządzenia grzewczego czy tym bardziej jego stałą obsługą. Dla wielu gospodarstw domowych wygoda jest równie istotna, jak koszty ogrzewania oraz bezpieczeństwo.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.