Jest raport środowiskowy dotyczący budowy elektrowni jądrowej w Polsce

Mateusz Rąbalski
10.05.2022

To kolejny w krok w kierunku realizacji inwestycji obiecywanej przez kolejne rządy od dobrych kilkudziesięciu lat. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe sporządziła raport środowiskowy, który będzie podstawą do ubiegania się o decyzję środowiskową dotyczącą budowy pierwszej w kraju elektrowni atomowej. Po złożeniu raportu do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wszczęta zostanie dalsza procedura przygotowania do budowy instalacji jądrowej, w ramach której przeprowadzone zostaną także konsultacje z krajami sąsiednimi – przede wszystkim z Niemcami.

Energia z atomu to wciąż odległa perspektywa

Budowa elektrowni atomowej jest największym przedsięwzięciem infrastrukturalnym we współczesnej historii naszego kraju. Nie dziwi zatem, że mówimy tutaj – w optymistycznym scenariuszu – o ewentualnym oddaniu instalacji do użytku (pierwszego reaktora) dopiero w 2033 roku. Jednak prace budowlane mają ruszyć 7 lat wcześniej.

Aby było to możliwe niezbędne jest zakończenie przygotowań formalnych – pierwszym krokiem będzie uzyskanie decyzji środowiskowej. Tutaj jednak strona rządowa musi najpierw wybrać konkretną lokalizację oraz przedstawić warunki techniczne realizacji inwestycji.

Czekamy również na złożenie oferty przez stronę amerykańską, która ma być dostawcą technologii dla polskiej elektrowni atomowej. Powinno to nastąpić do końca sierpnia tego roku.

Wciąż nie wiadomo, ile dokładnie ma kosztować budowa elektrowni atomowej w Polsce. Szacunki Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują na kwotę nawet 105 miliardów złotych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie