Jest projekt zmian ustawy o OZE. Co proponują urzędnicy Ministerstwa Klimatu?

Piotr Kowalczyk
22.11.2022

W cieniu wojny w Ukrainie toczą się normalne prace legislacyjne. Szczególną uwagę warto zwrócić na projekt zmiany ustawy o OZE, który Ministerstwo Klimatu właśnie skierowało do konsultacji publicznych. Jakie zapisy w nim znajdziemy? Najważniejsze proponowane zmiany omawiamy w naszym artykule.

Definicja biometanu

W projekcie znalazła się uszczegółowiona definicja biometanu, który ma zostać wprowadzony do katalogu paliw gazowych. W praktyce oznacza to, że jeśli operator odmówi przyłączenia źródła biometanu do swojej sieci, to będzie musiał wskazać lokalizację alternatywnego przyłącza.

Zmiany w zakresie tworzenia klastrów energii

Ważną proponowaną zmianą jest ustalenie, że w klastrach energii stroną porozumienia musi być przynajmniej jedna jednostka samorządu. Klastry mają być zobligowane do tworzenia magazynów energii, co jest ukłonem w stronę dystrybutorów energii, dziś zwracających uwagę na ogromne obciążenie sieci energią z OZE.

Jednocześnie projekt zmian zakłada, że do końca 2026 roku co najmniej 30 procent energii z klastra ma pochodzić z OZE, a łączna moc źródeł nie może przekraczać 100 MW. Produkcja energii w ramach klastra ma również zaspokajać minimum 40 proc. rocznego zapotrzebowania stron porozumienia aż zdolność magazynowania 2 proc. rocznej produkcji.

Jakie zmiany są proponowane w obszarze ciepłownictwa?

Projekt przewiduje wprowadzenie nakazu przyłączania do sieci ciepłowniczej każdego źródła OZE oraz odbierania (kupowania) ciepła z niego przez dystrybutora. Dodatkowo Ministerstwo Klimatu proponuje, aby możliwość wydawania gwarancji pochodzenia energii z OZE dotyczyła także biometanu, ciepła lub chłodu z OZE oraz wodoru odnawialnego.

To tylko wybrane propozycje. Inne ciekawe pomysły to m.in. podwyższenie z 50 do 150 kW limitu mocy instalacji PV, do którego nie będzie potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie