Czy Polska osiągnie pułap 25% udziału OZE w krajowej energetyce?

Mateusz Nowak
31.10.2019

Nawet dzieci wiedzą, że polska energetyka stoi węglem i nic nie wskazuje na to, aby miało się to w przewidywalnym czasie zmienić. Polska co prawda inwestuje w odnawialne źródła energii, a także rozwija portfel gazowy, jednak jest to wciąż zbyt mało, by móc mówić o realnym scenariuszu uniezależnienia się od węgla. Tymczasem Komisja Europejska coraz mocniej naciska na nasz kraj, chcąc wymóc na nas zwiększenie udziału OZE w krajowej energetyce.

25% do 2030 roku

Komisja Europejska wystosowała zalecenie, aby Polska zwiększyła swój cel udziału energii iż OZE do poziomu co najmniej 25%. Ma to nastąpić do roku 2030. Jest to efekt analizy projektów planów energetycznych przedstawionych przez poszczególne kraje członkowskie.

Nie od dziś wiadomo, że Polska pod tym względem jest w Unii traktowana w kategoriach marudera, co tylko zwiększa presję na nasz kraj. Podkreślmy jednak, że podobne zalecenia otrzymują także inne państwa członkowskie.

W perspektywie krótkoterminowej, czyli do roku 2020, Komisja Europejska zaleca Polsce zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowej energetyce do poziomu co najmniej 15%. Jest praktycznie pewne, że tego planu nie uda się zrealizować.

Ponadto Komisja Europejska zażądała od naszego kraju przedstawienia konkretnych danych dotyczących dotacji celowych dla sektora energetycznego (w domyśle – dla nierentownych kopalń), a także stworzenia planu stopniowego odchodzenia od tych dotacji, co ma przyczynić się do zwiększenie efektywności energetycznej kraju.

Polski rząd widzi to inaczej

Zalecenie zwiększenia celu OZE do 25% jest reakcją na projekt polskiego rządu, który zakłada, że udział odnawialnych źródeł energii w krajowej energetyce wyniesie w 2030 roku 21%. Unijni urzędnicy chcą zmobilizować nasz kraj do ambitniejszej postawy w zakresie walki o poprawę jakości powietrza i przeciwdziałania katastrofalnym zmianom klimatycznym.

Polska, a także inne kraje „pouczone” przez Komisję Europejską, muszą przedstawić znowelizowane projekty energetyczne na lata 2021-2030 do końca 2019 roku. Państwa mogą przyjąć zalecenia urzędników lub je odrzucić, ale muszą podać do publicznej wiadomości przyczyny takiej decyzji.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie