Czekają nas obniżki cen prądu?

Maciej Piwowski
11.04.2023

Po bardzo nerwowej końcówce 2022 roku, kiedy wszyscy obawialiśmy się drastycznych podwyżek cen energii, teraz przychodzi czas na rozluźnienie. Kasandryczne przewidywania nie do końca się sprawdziły – jest drożej, natomiast dla wielu odbiorców ceny pozostały na niezmienionym poziomie. Prezes URE widzi również przestrzeń do obniżenia taryf już w 2024 roku.

Kryzys energetyczny mamy za sobą?

Od tygodni widzimy spadki cen surowców energetycznych, przede wszystkim węgla, który w Polsce wciąż stanowi fundament produkcji energii elektrycznej. Taniej również gaz ziemny. W tym kontekście prezes Urzędu Regulacji Energetyki wspomina o szansie na obniżenie taryf za energię na 2024 rok.

Przypomnijmy, że to URE zatwierdza wnioski taryfowe sprzedawców energii w Polsce – dotyczy to jednak wyłącznie stawek dla gospodarstw domowych (z systemu taryfowego korzysta około 60 proc. odbiorców indywidualnych).

Prezes URE podkreśla, że jeśli nie nastąpi powtórka z drastycznym wzrostem cen surowców energetycznych, to taryfy w 2024 roku powinny być niższe od obecnych – wiele zależy tutaj jednak od ewentualnej kontynuacji rządowych programów pomocowych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie