Co trzecia megawatogodzina energii z OZE do 2030 roku?

Krzysztof Jagielski
23.08.2021

Fundacja Instrat opublikowała raport, z którego wynika, że do końca bieżącej dekady Polska może osiągnąć cel udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu do poziomu 33 proc. Największy wpływ na to miałby dalszy rozwój technologii fotowoltaicznych oraz energetyki wiatrowej. Gdyby to się udało, to przekroczylibyśmy oczekiwania Komisji Europejskiej.

Trwa wyścig z czasem

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej nakłada na państwa członkowskie obowiązek ograniczania udziału konwencjonalnych nośników energii w ogólnym bilansie energetycznym. Najmocniej uderza to w takie kraje, jak Polska, które są mocno uzależnione od węgla. Dlatego Komisja Europejska narzuciła nam dość umiarkowany plan, który zakłada, że do 2030 roku udział OZE ma wynieść 31 proc.

Jednocześnie strona polska zadeklarowała, że będziemy w stanie osiągnąć wynik na poziomie 23 proc., co wynika z przedstawionego już jakiś czas temu Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu. Zdaniem ekspertów Intras te szacunki mogą być zbyt ostrożne, ponieważ przy utrzymaniu obecnego tempa rozwoju fotowoltaiki i energetyki wiatrowej do końca dekady bylibyśmy zdolni do tego, aby nawet co trzecia megawatogodzina energii pochodziła z odnawialnych źródeł.

Z raportu wynika również, że do 2030 roku udział OZE w elektroenergetyce w naszym kraju może wzrosnąć z obecnych 32 proc. do 61 proc., w ciepłownictwie i chłodnictwie z 28,4 proc. do 32,5 proc., natomiast w transporcie może wzrosnąć do około 15 proc.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie