Bioelektrownia w Świętokrzyskim Parku OZE

Maciej Piwowski
25.07.2015

Województwo świętokrzyskie stanie się posiadaczem pierwszego w Europie Parku Odnawialnych Źródeł Energii.
W pracę nad utworzeniem obiektu są zaangażowani inwestorzy, kielecki Urząd Marszałkowski oraz naukowcy. Pomysł utworzenia parku pojawił się stąd, że chciano zagospodarować dawniejsze tereny upraw buraków cukrowych dla cukrowni. Miała tam najpierw powstać bioelektrownia i elektrownia wiatrowa z solarną. Później poszerzono plan o elektrownię wodną i geotermalną.
Do Świętokrzyskiego Parku OZE będzie należała największa bioelektrownia w kraju, zasilania biomasą rolniczą. Powstanie również farma wiatrowa, która liczyć będzie 8 wiatraków o mocy 3 megawatów. Dodatkowo, na jednym z nich zostanie utworzona wieża widokowa. Powstanie też 5 elektrowni słonecznych, o mocy 2 i 4 megawatów. Przewiduje się też trzy elektrownie wodne o mocy 10 kilowatów, ale na razie będą one obiektem demonstracyjnym.
Budowa parku będzie prowadzona w Rzędowie, w gminie Tuczępy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie