Biłgoraj inwestuje w technologię odzysku ciepła ze ścieków

Marek Szydełko
14.05.2024

Władze Biłgoraju ogłosiły przetarg na modernizację ciepłowni Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Inwestycja ta zakłada wykorzystanie innowacyjnych technologii, w tym budowę nowego źródła, które będzie oparte o pompy ciepła typu woda-woda. Co wyróżnia to przedsięwzięcie na tle innych? Planowane wykorzystanie oczyszczonych ścieków z pobliskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. jako dolnego źródła ciepła.

Oszczędności, ale też ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie odzyskiwanie ciepła, które do tej pory było tracone, a następnie ponowne wykorzystanie go do ogrzewania miasta. Dodatkowo, w ramach modernizacji ciepłowni planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 190 kWp. Instalacja ta przyczyni się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w lokalnym miksie energetycznym oraz obniży koszty eksploatacji ciepłowni.

Prace budowlane obejmą nie tylko wybudowanie nowego budynku dla pomp ciepła i pompowni, ale również stworzenie zbiornika retencyjnego dla oczyszczonych ścieków. Realizacja tego projektu wymagać będzie także integracji nowych urządzeń z istniejącymi układami technologicznymi ciepłowni oraz zagospodarowania terenu przyległego.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie