Argentyńska prowincja inwestuje w biomasę leśną

Antoni Kwapisz
25.07.2015

Argentyńska prowincja Misiones podejmuje starania, aby dostac się do projektu zajmującego się wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł na rok 2015. Ma ona wszelkie predyspozycje, zwłaszcza do wytwarzania biogazu z biomasy odpadowej.
Fundusze na realizację niezbędnych badań zostały użyczone przez władze prowincji już 6 lat temu. Zastąpienie obecnych technik wytwarzania energii są niezbędne nie tylko przez kwestie przemysłowe, ale i z troski o środowisko.
Jednak koordynator Rady Wykonawczej i Doradztwa na temat energii odnawialnej, inż. Marcelo Sarasola, oczekuje postępów projektu i jego realizacja nie wiąże się jeszcze z ostatecznym zastąpieniem wykorzystywania gazu płynnego w butlach. O tym Sarasola wyjaśnia, że są prowadzone specjalne techniki oceny, aby uzyskać najlepszą alternatywę dla wytwarzania energii.
W prowinicji Misiones jest również rozpatrywany inny projekt. To nowe przedsięwzięcie zostało zaprojektowane i wykonane w trakcie programu GENREN. Zakłada ono utworzenie dwóch zakładów, które będą produkowały energię wykorzystując biomasę leśną.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie