Zła jakość powietrza jest jednym z największych wyzwań dla całej Unii Europejskiej

Mateusz Rąbalski
10.04.2019

Smog nie jest tylko polskim problemem. Okazuje się, że ze złą jakością powietrza musi sobie radzić większość krajów Unii Europejskiej. Ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów stanowi wielkie wyzwanie dla całej Wspólnoty, co w swoim raporcie wyraźnie zaakcentowała Komisja Europejska. Polska została w nim zarówno pochwalona, jak i skrytykowana.

Europejczycy oddychają fatalnym powietrzem

Wspomniany raport Komisji Europejskiej skupia się na działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Większość krajów członkowskich ma tutaj sporo do nadrobienia. Doskonale widać to właśnie na przykładzie jakości powietrza. Okazuje się, że aż 18 państw unijnych dotyka problem zbyt wysokiej emisji tlenków azotu, z kolei 15 krajów niedostatecznie radzi sobie z ograniczeniem emisji pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10.

Dane, które regularnie publikuje zarówno Komisja Europejska, jak i organizacje ekologiczne, jasno pokazują, że Polska jest w europejskim ogonie pod względem jakości powietrza. To efekt głównie tzw. niskiej emisji, czyli domowych palenisk zasilanych fatalnym paliwem, nierzadko też śmieciami.

Rząd podjął walkę z tym problemem m.in. uruchamiając program „Czyste powietrze”, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie lub preferencyjną pożyczkę chociażby do wymiany przestarzałego systemu grzewczego na bardziej ekologiczną instalację.

Polska nie jest bezczynna

Komisja Europejska w swoim raporcie przeanalizowała działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego podejmowane przez poszczególne kraje. Polska ma oczywiście wiele do zrobienia, głównie w zakresie wspomnianej poprawy jakości powietrza, jednak nasz kraj został też doceniony.

Unijni eksperci zwrócili uwagę na bardzo korzystne zmiany w zakresie gospodarowania odpadami. Polska jest chwalona m.in. za przepisy dotyczące segregacji śmieci, które – choć wzbudziły ogromne kontrowersje w społeczeństwie – przynoszą spodziewane efekty. Śmieci, zwłaszcza tych zalegających na wysypiskach, jest coraz mniej.

Ponadto Komisja Europejska przyklasnęła zmianom prawnym, które umożliwiły uskutecznienie ochrony wód przed azotanami. Póki co jednak Prawo wodne jest tylko dokumentem, którego zapisy muszą zostać jak najszybciej wdrożone – i do tego Polska jest zachęcana w raporcie.

Jednym z największych i najbardziej palących wyzwań, jakie stoją przed naszym krajem, jest podłączenie jak największej liczby budynków mieszkalnych do miejskich systemów ciepłowniczych oraz propagowanie zielonej energii, jako realnej alternatywy dla węgla.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie