Zgłoś czym ogrzewasz dom, albo zapłacisz grzywnę!

Jerzy Biernacki
07.03.2022

30 czerwca 2022 roku mija termin na zgłoszenie źródeł ciepła. Obowiązek ten ciąży na właścicielach i zarządcach budynków wyposażonych w indywidualne instalacje grzewcze, które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 roku. Informacje mają posłużyć do stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kto zlekceważy przepisy, ten musi się liczyć z nałożeniem na niego grzywny administracyjnej.

Kto i co musi zgłosić?

Centralna Ewidencja Emisyjności jest bazą, która ma na celu zebranie informacji na temat stosowanych w Polsce instalacji grzewczych. Na tej podstawie będą podejmowane decyzje o uruchamianiu kolejnych programów wsparcia do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła, co ma przyczynić się do uskutecznienia walki ze zjawiskiem smogu.

Obowiązek złożenia deklaracji ma każdy, kto jest właścicielem lub zarządcą budynku, w którym znajduje się dowolne źródło ciepła i spalania paliw, a więc np. kocioł gazowy, kocioł na paliwo stałe, kocioł elektryczny, pompa ciepła czy nawet kominek.

Co ważne, deklarację należy złożyć również w odniesieniu do budynku niezamieszkałego, na przykład domku letniskowego, jeśli jest on wyposażony w indywidualne źródło ciepła lub spalania paliwa.

Deklarację można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub przez Internet. Kto nie zdąży tego zrobić do 30 czerwca 2022 roku, ten może się spodziewać grzywny w wysokości nawet do 500 złotych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie