Zagotowana woda w instalacji grzewczej: co robić?

Piotr Kowalczyk
03.11.2020

Zagotowanie się wody w instalacji grzewczej jest jednym z największych zagrożeń występujących w kotłowni opalanej kotłem na paliwo stałe. Nowoczesne konstrukcje są sterowane elektronicznie, co powinno chronić przed takimi sytuacjami, jednak wystarczy dłuższa przerwa w dostawach prądu i świeżo rozpalony kocioł, aby temperatura wody niebezpieczne wzrosła. Kiedy przekracza 100 stopni Celsjusza, nie ma czasu do namysłu i trzeba zacząć działać. Co zrobić w takiej sytuacji?

Ewakuacja domowników

I wcale nie przesadzamy! Niekontrolowany wzrost temperatury wody w instalacji grzewczej może doprowadzić nie tylko do jej rozszczelnienia i zalania budynku, ale nawet do rozerwania kotła. Siła, jaka temu towarzyszy, jest tak duża, że może nawet naruszyć konstrukcję domu. Dlatego w pierwszej kolejności wyprowadzamy wszystkich domowników na bezpieczną odległość.

Zamknięcie dopływu powietrza do kotła

Aby zdławić płomień i przyspieszyć proces wygaszania paleniska, należy bezwzględnie zamknąć wszelkie źródła dopływu powietrza do komory spalania. Zamykamy drzwiczki rewizyjne i załadunkowe, a także szyber. Nie trzeba się przejmować zadymieniem – przy tak wysokiej temperaturze spalania ryzyko jest minimalne i większość spalin zostanie wyprowadzona poza budynek przewodem kominowym.

Po zamknięciu dopływu powietrza obserwujemy, czy temperatura na kotle zaczyna spadać. Jeśli nie, to ostatnią deską ratunku jest…

Upuszczenie wody w całej instalacji

W prawidłowo wykonanej instalacji grzewczej, której serce stanowi kocioł na paliwo stałe, musi znaleźć się zawór przeznaczony do upuszczania wody (poza zaworem bezpieczeństwa). Należy go szukać w okolicy kotła, tuż nad posadzką. Po odkręceniu zaworu następuje spuszczenie wrzącej wody z instalacji, co zapobiegnie rozerwaniu kotła.

Uwaga!

Woda płynąca z zaworu jest bardzo gorąca, a kontakt z nią grozi poparzeniem.

Pamiętajmy również, że upuszczenie wody z instalacji jest ostatecznością i stosujemy tę metodę tylko wtedy, gdy temperatura na kotle nie spada pomimo zamknięcia dopływu powietrza.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie