Wsparcie dla powiatowych ciepłowni

Mariusz Siwko
10.06.2019

Ministerstwo Środowiska ogłosiło start pilotażowego programu „Ciepłownictwo powiatowe”, który w założeniu ma pomóc lokalnym ciepłowniom w zmodernizowaniu infrastruktury, a tym samym zwiększeniu efektywności i ekologiczności instalacji. Środki na ten cel rozdysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków do pierwszej edycji programu potrwa do 20 grudnia.

Założenia programu

Powiatowe ciepłownie pełnią bardzo ważną rolę w polskim systemie energetyki cieplnej, jednak pozostają na marginesie dyskursu na temat modernizacji rodzimych sieci. Tymczasem to właśnie takie lokalne zakłady mają kluczowy wpływ na bezpieczeństwo energetyczne milionów polskich gospodarstw domowych, a także na jakość powietrza w naszym kraju. Wiele ciepłowni o zasięgu gminnym i powiatowym bazuje na przestarzałej, awaryjnej i nieefektywnej infrastrukturze. Program „Ciepłownictwo powiatowe” ma być dla nich szansą na zrobienie dużego kroku do przodu.

Założenia programu przybliżył Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska. Podstawowym celem jest ustalenie, w jaki sposób można zmodernizować mniejsze ciepłownie działające w naszym kraju. Inwestycje w tym zakresie mają przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji ciepła, a także do redukcji poziomu zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery – przede wszystkim dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych.

Dla kogo?

Z programu „Ciepłownictwo powiatowe” mogą skorzystać wszystkie ciepłownie o mocy poniżej 50 MW, w których co najmniej 70% udziałów mają samorządy terytorialne. Ten wymóg jest wręcz skrojony pod małe, lokalne zakłady, zapewniające dostawy ciepła mieszkańcom mniejszych gmin – do 50 tysięcy mieszkańców. Co ciekawe, powiatowe ciepłownie stanowią aż 90% polskiego sektora ciepłowniczego. 

Pilotażowy program „Ciepłownictwo powiatowe” wystartował z budżetem pół miliarda złotych. Zainteresowane ciepłownie mogą uzyskać 30% dofinansowania w formie dotacji oraz 70% w formie pożyczki, którą trzeba będzie spłacić po 20 latach. Umorzenie może wynieść do 10% pożyczonej kwoty, jednak nie więcej niż 5 milionów złotych. Środki te mogą zostać przeznaczone m.in. na termomodernizację zakładów czy inwestycję w nowe instalacje spalające paliwa – preferowana jest zielona energia (np. biomasa).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie