W Sieradzu powstaje ciepłownia geotermalno-biomasowa

Antoni Kwapisz
06.09.2023

To będzie jedna z najnowocześniejszych ciepłowni w naszym kraju, w dodatku wykorzystująca odnawialne źródła energii. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku zakończą się prace związane z budową nowej instalacji w Sieradzu. Mowa o ciepłowni geotermalno-biomaosowej.

Korzyści dla odbiorców ciepła i środowiska

Ciepłownia będzie wykorzystywać energię geotermalną oraz z termicznego przekształcania biomasy do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne zakładu, a także do produkcji energii cieplnej zasilającej odbiorców końcowych. Całkowita moc instalacji ma wynosić 28 MW.

Ciepłownia geotermalno-biomasowa zapewni ciepło mieszkańcom Sieradza przez około 8-9 miesięcy w roku. W tym czasie nie będzie potrzeby uruchamiania wciąż istniejących kotłów węglowych, co szacunkowo pozwoli ograniczyć emisję CO2 o około 40 tysięcy ton rocznie.

Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 130 milionów złotych, z czego blisko 73 miliony złotych stanowi dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie