W Grudziądzu ciepło będzie częściowo produkowane ze spalania biomasy

Piotr Kowalczyk
29.10.2021

Grudziądz może wkrótce stać się miastem z najnowocześniejszą instalacją biomasową w Polsce. Spółka OPEC-INEKO (Grupa OPEC Grudziądz) zawarła umowę z firmą SAFEGE S.A.S. na kompleksową realizację projektu kogeneracyjnego. Jego kluczowym elementem ma być instalacja kotłowa do spalania biomasy pracująca w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu.

Korzyści ekonomiczne i środowiskowe

Póki co projekt jest na etapie planowania, jednak trzeba mocno trzymać za niego kciuki. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana i będzie przynosić spodziewane efekty cieplne, to śladem Grudziądza mogą pójść kolejne samorządy. Tym samym wzrósłby udział czystej biomasy w polskim miksie energetycznym, o co od lat apeluje branża producentów tego paliwa.

W grudziądzkiej instalacji ma być spalana luźna smoła, która stanowi odpad rolniczy. Nie ma za bardzo pola manewru do jej ponownego przetworzenia, stąd stanowi ona niemały kłopot dla producentów. W Polsce produkuje się ogromne ilości słomy, stąd warto zacząć wykorzystywać ją na cele energetyczne – dokładnie tak, jak robi się to w Niemczech czy w krajach skandynawskich.

Po uruchomieniu nowej instalacji kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu powinno radykalnie spaść zużycie węgla. Przełoży się to na poprawę jakości powietrza, a docelowo także na ceny ciepła dla odbiorców końcowych.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie