Szykują się duże inwestycje w polskiej energetyczne

Jerzy Biernacki
04.04.2023

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ujawnił, że firmy energetyczne w Polsce planują znacząco przyspieszyć z inwestycjami. Do 2036 roku do sieci zostaną przyłączone instalacje o łącznej mocy 22 GW. Cieszy szybkie przechodzenie w kierunku mniej emisyjnych źródeł.

Polska energetyka będzie bazować na gazie

Spośród 22 GW mocy aż 9,8 GW będą stanowić jednostki wytwórcze zasilane gazem ziemnym. To pokazuje, że polska energetyka wciąż nie jest przygotowana na odważniejsze przejście w kierunku instalacji OZE – choć te również będą mieć coraz większy udział w jednostkach wytwórczych.

Zgodnie z deklaracjami złożonymi w URE, firmy energetyczne do 2036 roku planują oddać morskie farmy wiatrowe o mocy 5,2 GW oraz instalacje fotowoltaiczne o mocy 5,7 GW.

Jednocześnie będzie kontynuowany proces wyłączania przestarzałych jednostek wytwórczych, głównie opartych o kotły zasilane węglem brunatnym i kamiennym. Do 2036 roku udział instalacji węglowych ma zmniejszyć się z około 21 GW do około 11 GW.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie