Rząd przyjął projekt ustawy o wsparciu dla ciepłownictwa i gospodarstw domowych

Jerzy Biernacki
04.09.2022

Zgodnie z zapowiedziami rząd skierował do Sejmu projekt ustawy, na mocy której część gospodarstw domowych ma otrzymać jednorazowe dodatki do zakupu paliw grzewczych. Wsparciem zostaną objęci również odbiorcy ciepła systemowego, co dotyczy zarówno indywidualnych gospodarstw domowych, jak i szkół czy szpitali.

Jednorazowe dodatki

Po przyjęciu ustawy przez Sejm i podpisaniu jej przez prezydenta gospodarstwa domowe będą mogły składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia. Jego wysokość zależy od rodzaju wykorzystywanego paliwa grzewczego. I tak:

  • 3000 złotych dostaną osoby ogrzewające się pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy.
  • 2000 złotych wyniesie dodatek dla gospodarstw domowych opalanych olejem opałowym.
  • 1000 złotych to rekompensata dla właścicieli instalacji grzewczych na drewno (np. kominka).
  • 500 złotych jednorazowej zapomogi dostaną osoby, które ogrzewają dom kotłem gazowym zasilanym LPG.

Rząd zapowiada również wsparcie dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, które dostarczają ciepło na rzecz odbiorców indywidualnych czy różnego rodzaju instytucji. Tutaj będzie obowiązywać system rekompensat. Przedsiębiorca ma ustalić średnią cenę ciepła i podgrzania wody, a skarb państwa zrekompensuje mu w części różnicę.

Celem jest to, aby gospodarstwa domowe i instytucje nie płaciły za ciepło z gazu ziemnego i oleju opałowego więcej niż 150,95 zł/GJ, a z innych źródeł 103,82 zł/GJ.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie