Ruszył nabór wniosków do programu FEnIKS

Jerzy Biernacki
07.12.2023

 

FEnIKS to program, w ramach którego m.in. jednostki samorządowe mogą uzyskać dofinansowanie do realizacji projektów ciepłowniczych. Program organizuje NFOŚiGW, a nabór wniosków potrwa tylko do stycznia.

Kolejne inwestycje w energooszczędne ciepłownictwo

W ramach programu do rozdysponowania jest 100 milionów złotych. Każdy zatwierdzony projekt może otrzymać dofinansowanie do blisko 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Środki na realizację programu pochodzą z funduszy europejskich.

Do programu mogą przystąpić takie podmioty, jak m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne. Pozyskane środki można przeznaczyć na projekty, które mają poprawić efektywność energetyczną systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego, w tym budowę sieci ciepłowniczej czy jej modernizację.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu FEnIKS można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony WOD2021.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie