Program „Czyste Powietrze”, czyli rządowy sposób na walkę ze smogiem

Mariusz Siwko
09.04.2019

Problem smogu jest już na tyle poważny, że nie da się go w dalszym ciągu bagatelizować. Polska jest na szarym końcu w Unii Europejskiej pod względem jakości powietrza. Główną przyczyną wysokiego poziomu zanieczyszczeń (w tym pyłów zawieszonych) jest tzw. niska emisja, czyli domowe paleniska zasilane nieodpowiednim paliwem. W walce z tym problemem ma pomóc program „Czyste Powietrze”, który jest pierwszą w historii naszego kraju realną próbą poprawienia tragicznej sytuacji smogowej.

Podstawowe założenia

Program „Czyste Powietrze” wystartował w 2018 roku i ma potrwać aż do 30 czerwca 2029 roku. Bardzo ważny jest fakt, że rząd nie przewidział tutaj limitu finansowego, co oznacza, że środki na realizację programu zawsze będą się musiały znaleźć w budżecie.

Beneficjenci programu mogą otrzymać nawet do 53 tysięcy złotych dofinansowania na poprawę parametrów energetycznych budynku mieszkalnego. Głównym celem jest zachęcenie Polaków do wymiany starych, nieekologicznych źródeł ciepła, w tym kotłów węglowych, z których korzysta około 4 milionów gospodarstw domowych.

Środki są przyznawane albo w formie bezzwrotnej dotacji, albo preferencyjnej, bezprowizyjnej pożyczki, albo ulgi podatkowej. Pod uwagę brane jest przede wszystkim kryterium dochodowe. Kwota dofinansowania jest więc uzależniona od dochodu na jednego członka w rodzinie składającej wniosek. I tak:

 • Dochód do 600 złotych – dofinansowanie do 90%
 • Dochód 601-800 złotych – do 80%
 • Dochód 801-1000 złotych – do 70%
 • Dochód 1001-1200 złotych – do 60%
 • Dochód 1201-1400 złotych – do 50%
 • Dochód 1401-1600 złotych – do 40%
 • Dochód powyżej 1600 złotych – do 30%

Brakującą kwotę np. na wymianę kotła beneficjent programu musi znaleźć we własnym zakresie. Warto podkreślić, że pieniądze można otrzymać na różne cele związane z poprawą parametru energochłonności budynku, w tym na:

 • Wymianę źródła ciepła – dopuszczalny jest zakup kotła minimum piątej klasy (może to być także kocioł węglowy)
 • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • Montaż lub modernizację instalacji CO i CWU
 • Montaż kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • Termomodernizację budynku

Duże zainteresowanie programem

Program „Czyste Powietrze” już w momencie uruchomienia cieszył się ogromnym powodzeniem wśród Polaków mogących skorzystać z dofinansowania. Początkowe problemy (m.in. wstrzymanie przyjmowania wniosków), zdaniem rządu, były tylko przejściowe. Decydenci przekonują, że pieniędzy nie zabraknie, a każdy wniosek zostanie rzetelnie rozpatrzony.

Jeśli te deklaracje potwierdzą się w praktyce, rzeczywiście może to doprowadzić do przełomu w kwestii jakości powietrza w naszym kraju. Nie zapominajmy również, że równolegle własne programy prowadzą niektóre samorządy, by wymienić chociażby Kraków, Białystok czy Bydgoszcz.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie