Polska bez smogu w 2027 roku?

Piotr Kowalczyk
21.06.2019

Smog to jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed polską energetyką, w tym ciepłownictwem. Nasz kraj jest w czołówce niechlubnego rankingu pod względem stopnia zanieczyszczenia powietrza w Unii Europejskiej. Od dawna padają różne pomysły na walkę ze smogiem, jednak do tej pory brakowało kompleksowego i dobrze dofinansowanego programu. To ma się zmienić. Najnowsza deklaracja ze strony rządowej dotyczy wyeliminowania lub przynajmniej znacznego ograniczenia zjawiska smogu w Polsce do 2027 roku.

Co ma nam zagwarantować wyższą jakość powietrza?

O roku 2027 wspomniał Piotr Woźny, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste powietrze”. Podczas konferencji „Czyste ciepło 2030. Strategia dla ciepłownictwa” ekspert wskazywał na konkretne działania podejmowane przez rząd, które docelowo mają przyczynić się do znaczącej redukcji poziomu zanieczyszczeń w atmosferze.

Zdaniem Woźnego nie będzie to jednak możliwe, jeśli w Polsce nie powstanie centralny rejestr trucicieli, czyli domowych i przemysłowych palenisk starej generacji, potocznie nazywanych kopciuchami. Po stworzeniu takiego rejestru, będzie można skuteczniej zachęcać właścicieli do przejścia na czystą produkcję energii cieplnej.

Piotr Woźny stwierdził, że lepiej sprawdzi się tutaj metoda marchewki, a nie kija. Wprowadzanie kolejnych zakazów powoduje, że ludzie zaczynają się coraz mocniej buntować, w efekcie czego w Polsce wciąż kwitnie handel przestarzałymi kotłami grzewczymi. Osoby zainteresowane przejściem na ekologiczne źródło ogrzewania mogą skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”, ulgi PIT i programu termomodernizacji budynków, przeznaczonego dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Bardzo ważne jest również wprowadzenie przejrzystych przepisów dotyczących jakości paliw sprzedawanych na polskim rynku. Nie jest bowiem tajemnicą, że na rodzimych składach można dziś kupić praktycznie wszystko, w tym najgorszy, ale jednocześnie najtańszy węgiel, którego spalanie jest jednym z głównych powodów skrajnego zanieczyszczenia powietrza w Polsce.

Ambitny, ale czy realny projekt?

Wydaje się, że wyeliminowanie zjawiska smogu do 2027 roku jest tylko pobożnym życzeniem. Polska ma wieloletnie zaniedbania w dziedzinie przechodzenia na ekologiczne ciepłownictwo. Ta data padła prawdopodobnie po to, aby nieco uspokoić Komisję Europejską i zachęcić ją do finansowego wspierania naszego kraju w walce ze smogiem oraz zacofaniem energetycznym.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie