Politechnika Warszawska chce korzystać z ciepła ze ścieków

Krzysztof Jagielski
14.08.2023

To może być jeden z najbardziej innowacyjnych projektów ciepłowniczych realizowanych w naszym kraju. Władze Politechniki Warszawskiej we współpracy z Wodociągami Warszawskimi chcą stworzyć koncepcję wykorzystania kolektorów ściekowych do ogrzewania swojego kampusu.

Cenne ciepło ze ścieków

Celem projektu jest opracowanie instalacji odzysku ciepła ze ścieków, które są wyprowadzane z budynków uczelni. Ścieki są nośnikiem energii cieplnej, którą można powtórnie wykorzystać – wymaga to jednak wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych. I właśnie nad tym mają pracować eksperci z Wodociągów Warszawskich oraz spółki Veolia Energia Warszawa S.A. i PGNiG Termika S.A.

Koncepcja odzysku tzw. ciepła odpadowego nie jest nowa, natomiast do tej pory nie funkcjonują w naszym kraju instalacje, które pozwalałyby na realne wykorzystanie energii cieplnej zawartej w ściekach.

Docelowo instalacja ma zasilać w ciepło budynki Kampusu Głównego Politechniki Warszawskiej.   

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie