Modernizacja sieci ciepłowniczej w Nowym Sączu

Mateusz Rąbalski
17.06.2019

Ograniczenie emisji szkodliwych spalin, redukcja kosztów produkcji oraz zwiększenie bezawaryjności  - to główne cele, jakie mają zostać osiągnięte po zmodernizowaniu sieci ciepłowniczej w Nowym Sączu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na to ponad 12 milionów złotych ze środków unijnych, a także 3 miliony złotych pożyczki ze środków krajowych. Łączna wartość projektu może natomiast przekroczyć 20 milionów złotych.

Ważna inwestycja dla Nowego Sącza

Sieć ciepłownicza w Nowym Sączu, podobnie jak w wielu innych polskich gminach, jest przestarzała, co powoduje nadmierny wzrost emisji szkodliwych spalin oraz zwiększenie awaryjności instalacji. W ramach inwestycji zostanie zlikwidowana wymiennikownia grupowa przy ulicy Lwowskiej, która dostarcza ciepło dla Osiedla Westerplatte. Dodatkowo zmodernizowana zostanie część sieci ciepłowniczej magistralnej zasilanej z kotłowni Millenium. Realizacją projektu zajmie się Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu.

Inwestycja zyskała aprobatę urzędników rozdysponowujących środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie unijne wyniesie 12.180.000 zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzieli miejskiej spółce pożyczki w kwocie 3.000.000 złotych.

Duży projekt

Inwestycja zakłada wymianę 7 odcinków sieci magistralnej zbudowanej w technologii kanałowej na sieć rur preizolowanych. Na jednym odcinku wymieniona zostanie izolacja. Z kolei w przypadku likwidacji wymiennikowni grupowej, jej miejsce zastąpią dwufunkcyjne  węzły wymiennikowe.

Powstanie również nowa osiedlowa sieć wysokotemperaturowa zamiast istniejących sieci niskotemperaturowych. Łącznie w ramach projektu uda się wybudować około 7 kilometrów nowej sieci oraz zmodernizować blisko pół kilometra już istniejącej.

Po zakończeniu realizacji inwestycji znacznie poprawi się efektywność całego systemu ciepłowniczego w Nowym Sączu. Uda się ograniczyć straty przesyłowe, co powinno mieć pozytywny wpływ na wysokość opłat dla mieszkańców. Nie do przecenienia się również korzyści dla środowiska naturalnego.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie