Masz pomysł na alternatywę dla węgla? Możesz zgarnąć milion euro

Mateusz Nowak
09.04.2019

Taką nagrodą władze Helsinek kuszą każdego, kto może zaproponować alternatywne rozwiązanie energetyczne dla węgla kamiennego. Stolica Finlandii zdecydowała się na tak odważny krok, ponieważ ma nie lada problem. W 2029 roku w tym skandynawskim kraju stosowanie węgla w energetyce będzie zakazane, a Helsinki wciąż nie mają planu B.

Fińska energetyka w dużej mierze opiera się na węglu

Węgiel kamienny nie jest w Finlandii tak istotnym paliwem, jak chociażby w Polsce, ale i tak zachowuje duży udział w ogólnym bilansie energetycznym. Szacuje się, że około 25% energii cieplnej dostarczanej do fińskich domów, pochodzi właśnie ze spalania węgla. Paliwo to jest importowane głównie z Rosji.

Najważniejszym źródłem energii w Finlandii są paliwa drzewne. Duży udział mają również ropa naftowa i energia atomowa. Finowie w znacznie mniejszym stopniu wykorzystują natomiast elektrownie wodne i wiatrowe, gaz ziemny i torf.

W stolicy Finlandii sytuacja wygląda nieco inaczej. Mieszkańcy Helsinek ciepło w swoich domach zawdzięczają głównie spalaniu węgla kamiennego. Tymczasem w Finlandii wprowadzono prawo, na mocy którego od 2029 roku nie będzie możliwe stosowanie węgla w instalacjach grzewczych. Na ten moment nie ma natomiast realnej alternatywy dla tego paliwa. Stąd decyzja władz Helsinek o ogłoszeniu międzynarodowego konkursu.

„Helsinki Challenge”

To nazwa tego konkursu, do którego może przystąpić każdy, kto tylko jest w stanie zaproponować realne rozwiązanie umożliwiające zastąpienie energetyki węglowej bardziej ekologicznym systemem ciepłowniczym (a także produkującym prąd). Nagroda 1 miliona euro ma zachęcić do wytężenia szarych komórek prawdziwych ekspertów, którzy nie tylko rzucą pomysł, ale również przedstawią wiarygodny plan jego wcielenia w życie.

Kapituła konkursu wyraźnie zaznacza, że oczekuje się wynalezienia rozwiązania, które w jak najmniejszym stopniu będzie wymagać wykorzystania biomasy. Chodzi więc o nowoczesny, zautomatyzowany system, najlepiej zasilany energią odnawialną.

Dodajmy, że obecnie elektrociepłownie węglowe odpowiadają za produkcję połowy ciepła dostarczanego do mieszkań i domów w Helsinkach. To jeden z najwyższych wyników w Finlandii.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie