Masz coraz mniej czasu na zgłoszenie, czym ogrzewasz dom

Jerzy Biernacki
02.05.2022

30 czerwca 2022 roku mija termin złożenia deklaracji o źródle ciepła. Do tej pory z tego obowiązku wywiązało się około 2,5 miliona gospodarstw domowych, co oznacza, że połowa z nas nadal z tym zwleka. Tymczasem za spóźnienie można dostać do 500 złotych mandatu, a jeśli sprawa trafi do sądu, to ten może nałożyć na niesubordynowanego obywatela grzywnę w wysokości do 5000 złotych.

O co chodzi z tymi deklaracjami?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma być kolejnym narzędziem w walce o poprawę jakości powietrza w naszym kraju. Ma również ułatwić urzędnikom planowanie inwestycji związanych z np. rozbudową sieci gazowej czy ciepłowniczej. W ten sposób powstanie mapa, na której widać, w których regionach kraju wciąż najpopularniejsze są np. kotły węglowe.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Można to zrobić online na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Dysponując profilem zaufanym (np. przez bankowość elektroniczną) cała procedura zajmie nie więcej niż 10 minut.

W deklaracji podajemy adres budynku, określamy jego powierzchnię, liczbę mieszkańców oraz wskazujemy wykorzystywane źródła ciepła – zarówno do ogrzewania, jak i na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Obowiązek złożenia deklaracji ma każdy właściciel lub zarządca nieruchomości (również niezamieszkanej), w której przed 1 lipca 2021 roku było zainstalowane jakiekolwiek źródło ciepła o mocy do 1 MW. Jeśli źródło zostanie uruchomione w późniejszym terminie, to czas na złożenie deklaracji wynosi tylko 14 dni.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie