Koniec nieekologicznych kotłowni w dwóch dzielnicach Zabrza. Dobra informacja dla mieszkańców

Mateusz Nowak
29.05.2020

W całej Polsce samorządy realizują najróżniejsze programy walki ze zjawiskiem smogu, za które główną odpowiedzialność ponosi tzw. niska emisja, czyli domowe paleniska węglowe. Problemem pozostają również stare, niespełniające żadnych norm kotłownie zasilające budynki wielorodzinne. Dwie z nich, działające na terenie zabrzańskich dzielnic Rokitnica i Helenka, już wkrótce zostaną zlikwidowane. Jest to możliwe dzięki planowanemu przyłączeniu dzielnic do sieci ciepłowniczej.

Ważna umowa

Planowane przyłączenie dzielnic Rokitnica i Helenka w Zabrzu to efekt podpisania umowy pomiędzy Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Porozumienie zawarto ostatniego dnia stycznia 2020 roku.

W ramach projektu nie tylko dojdzie do podłączenia budynków znajdujących się na terenie wspomnianych osiedli do sieci ciepłowniczej. Bardzo ważnym elementem jest również likwidacja dwóch starych, nieekologicznych kotłowni, których utrzymanie jest nieopłacalne, nieefektywne, a przy tym ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Przypomnijmy, że Zabrze należy do miast mających największe problemy ze złą jakością powietrza.

Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu do miejskiej sieci ciepłowniczej zostanie przyłączonych około 3000 gospodarstw domowych, które w większości korzystają obecnie albo z prywatnych palenisk, albo z wyżej wymienionych kotłowni węglowych. Bezpośrednim efektem przyłączenia będzie zarówno poprawa jakości powietrza, jak również obniżenie kosztów ciepła dla odbiorców końcowych.

Mamy tutaj do czynienia z bardzo dużym projektem, ponieważ do wybudowania jest infrastruktura ciepłownicza o łącznej długości ponad 9 kilometrów. Będzie to największy projekt realizowany przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Wartość projektu to blisko 41 milionów złotych, z czego nieco ponad 14 milionów pochodzi z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.