Gdyńska elektrociepłownia szybciej odejdzie od węgla

Jerzy Biernacki
11.06.2024

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, kontynuuje proces odchodzenia od węgla w gdyńskiej elektrociepłowni, przechodząc na niskoemisyjny gaz. W miejscu najstarszego budynku produkcyjnego elektrociepłowni, gdzie wcześniej pracowały kotły mazutowe z lat siedemdziesiątych, wybudowano nowoczesną Kotłownię Rezerwowo-Szczytową nr 2, wyposażoną w trzy kotły wodne olejowo-gazowe o mocy 30 MW każdy.

Inwestycje w dekarbonizację

Dzięki tej inwestycji zużycie węgla zmniejszy się o 20 tys. ton rocznie, co wpłynie na redukcję emisji CO2 o 22% w pierwszym etapie.

Nowa kotłownia przyczyni się też do znacznej poprawy jakości powietrza w Gdyni. W pierwszym etapie emisja tlenków siarki zmniejszy się o 88%, tlenków azotu o 67%, a pyłów o 90%.

PGE Energia Ciepła planuje już kolejne inwestycje w gdyńskiej elektrociepłowni. Zawarto umowę na budowę instalacji kogeneracyjnej opartej na silnikach gazowych oraz wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę kotła biomasowego. Wartość inwestycji w ciągu najbliższych 5 lat wyniesie około 630 mln zł.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie