Certyfikacja produkcji biomasy - system REDcert

Maciej Piwowski
26.07.2015

Biomasa, czyli odpady z gospodarstwa domowego, substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, resztki z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, odpady przemysłowe i komunalne, to najszerzej obecnie wykorzystywane odnawialne źródło energii.

Ogromną popularność biomasy można wytłumaczyć w bardzo prosty sposób – cechuje ją zerowy bilans emisji dwutlenku węgla uwalnianego podczas spalania, a także niższa niż w przypadku paliw kopalnych emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla. A co za tym idzie biomasa nie jest szkodliwa dla środowiska naturalnego.

Biomasa a obowiązujące prawo

Zgodnie z obowiązującym prawem, każda organizacja związana z branżą energii odnawialnej musi posiadać certyfikat wydany przez wyznaczoną jednostkę certyfikacyjną.

Istnieje kilka systemów certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy i biopaliw, jednak na rynku polskim dużą popularnością cieszą się systemy REDcert oraz ISCC.

W tym artykule bliżej przyjrzymy się systemowi REDcert.

REDcert swoim zakresem obejmuje całość produkcji biopaliw, począwszy od produkcji i dystrybucji surowej biomasy roślinnej, przez jej przetwarzanie w procesach technologicznych, aż po ostateczne wprowadzenie na rynek produktu gotowego do sprzedaży.

Certyfikacja produkcji biomasy według systemu REDcert ma na celu potwierdzenie całkowitej zgodności produkty z europejskimi wymogami Dyrektywy 2009/28/EC.

System skierowany jest do uczestników każdego szczebla produkcji biomasy, w tym producentów rolnych, producentów upraw przeznaczonych w całości lub części na cele paliwowe, handlarzy zajmujących się handlem materiałami przeznaczonymi do produkcji biomasy/biopaliw czy dystrybutorów biomasy/biopaliw.

Główną korzyścią jaka firma zanotuje z faktu wdrożenia systemu REDcert jest zwiększenie jej szansy rozwoju na rynku międzynarodowym, bowiem zaliczana jest do grona firm dbających o ochronę środowiska. 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.