Biopaliwa płynne

Mateusz Rąbalski
26.07.2015

Mianem biopaliw określamy paliwa, które powstają na drodze biodegradacji wyprodukowanych przez organizmy żywe i mikroorganizmy substancji nazywanych biomasą. W celach energetycznych biomasę można wykorzystać bezpośrednio ją spalając lub przetwarzając tak, by miała postać płynną (bioetanol, biometanol, biodiesel).

Płynne biopaliwa uzyskuje się dzięki alkoholowej fermentacji węglowodanów, ale proces powstawania biopaliw różni się w zależności od jego rodzaju.

BIOETANOL (C2H5OH, alkohol rolniczy) to alkohol etylowy w czystej postaci, powstający zazwyczaj na drodze fermentacji skrobi i cukrów lub destylacji i rektyfikacji. Jednak bardziej ekonomicznym sposobem otrzymywania etanolu jest synteza z mieszaniny tlenku węgla, wodoru i wody. Bioetanol jest biokomponentem do paliw silnikowych, które trzeba wzbogacić o wysokooktanowe składniki tlenowe. Dzięki temu zostaje ograniczona ilość ołowiu w paliwie oraz zredukowana emisja tlenku węgla. Etanol znajduje też zastosowanie w silnikach z iskrowym zapłonem jako paliwo. Mimo wielu zalet etanol ma też słabą stronę, mianowicie przyspiesza chłonięcie wody, a co za tym idzie – zmętnienie paliwa i szybszą korozję urządzeń.

BIOMETANOL (CH3OH) – powstaje na drodze suchej destylacji roślinnej biomasy oraz poprzez syntezę gazu syntezowego, który z kolei uzyskuje się w procesie pirolizy. Pierwszy sposób polega na osuszeniu i rozdrobnieniu surowca oraz wprowadzeniu uzyskanej miazgi do reaktora i poddaniu jej zgazowaniu. Wynikiem tego jest powstanie mieszaniny tlenku i dwutlenku węgla, wodoru i wody. Natomiast podczas syntezy metanolu należy zastosować katalizator, jakim jest miedź.
Biometanol wykorzystuje się głównie jako zamiennik paliw stosowanych w lotniczych i sportowych silnikach z zapłonem iskrowym oraz jako rozpuszczalnik. Istnieje też możliwość wykorzystania biometanolu do zasilania określonych ogniw paliwowych.

BIODIESEL – produkowany z tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, posiada właściwości podobne do oleju napędowego. Jego pełny skład to estry kwasów tłuszczowych (etylowe bądź metylowe). Biodiesel jest paliwem, które stosuje się w Dieslach samodzielnie i oznacza jako B 100.
Paliwo, które ma w swym składzie biologiczny komponent także określamy mianem biodiesla. Na przykład mieszanka B 20 zawiera 20% estrów i 80% oleju napędowego, natomiast B 80 ma proporcje odwrotne.
Jeśli chodzi o zalety biodiesla to niewątpliwie jest nią szybsza od oleju napędowego biodegradacja oraz mniejsza emisja gazów cieplarnianych. Biodiesel łatwo się rozpuszcza i jest biodegradowalny, więc można go stosować przy likwidacji skażeń ropopochodnych.

Za wprowadzeniem biopaliw do produkcji przemawiają takie argumenty, jak poprawa bezpieczeństwa energetycznego poszerzonej Unii Europejskiej oraz przeciwdziałanie wzrostowi zanieczyszczenia środowiska.

Nie ulega więc wątpliwości, że biopaliwa to rozwiązania warte uwagi.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.