QMS system - sposób na usprawnienie procesów w zakładach produkcyjnych

Piotr Kowalczyk
25.04.2022

QMS oferuje firmom wiele korzyści. Pomaga im obniżyć koszty, poprawić produktywność i zwiększyć satysfakcję klientów. Co najważniejsze, pomaga im zdobywać więcej klientów, oferując wysokiej jakości produkty i usługi po niższych kosztach niż ich konkurenci. System zarządzania jakością jest stosowany nie tylko w firmach produkcyjnych, ale także w branżach usługowych, takich jak opieka zdrowotna czy edukacja, gdzie istnieje wiele procesów, których należy przestrzegać w celu zapewnienia jakości.

Co to jest system QMS?

System zarządzania jakością to oprogramowanie, które pomaga organizacjom zarządzać jakością ich produktów, usług i procesów. System ułatwia monitorowanie i kontrolowanie procesu produkcji, daje przegląd wszystkich działań zachodzących w organizacji w celu zapewnienia jakości i spójności produkcji. Gwarantuje także, że wszystkie etapy produkcji są zgodne z normami jakości, wyznaczonymi przez firmę.

System QMS jest ważną częścią działalności każdej firmy. Pomaga firmom utrzymać wysokie standardy jakości w procesie produkcyjnym. Prowadzi on również do uzyskania większej satysfakcji klientów, dostarczając im produkty spełniające ich potrzeby. QMS pomaga również obniżyć koszty poprzez zmniejszenie ilości odpadów, przeróbek i godzin roboczych pracowników. Dla każdej organizacji ważne jest posiadanie systemu zarządzania jakością. Pomaga on zidentyfikować pierwotną przyczynę problemów, aby móc ją rozwiązać i zapobiec ich ponownemu wystąpieniu.

Oprogramowanie QMS nie ogranicza się tylko do branży produkcyjnej lub usługowej, ale może być stosowane w prawie każdej branży, w której wymagana jest kontrola jakości. Systemy zarządzania jakością (QMS) istnieją już od dłuższego czasu, ale nie były tak popularne. Dopiero gdy firmy poznały możliwości tego narzędzia zwiększyło się zapotrzebowanie na system QMS. To oprogramowanie jest przeznaczone do użytku przez małe firmy, a także do operacji na dużą skalę w zakładach produkcyjnych.

Jak działa system QMS?

System Zarządzania Jakością to oprogramowanie, które pomaga firmom zarządzać ich jakością i zgodnością procesów produkcji. Najważniejszym aspektem QMS jest możliwość współpracy, która pozwala wielu osobom z różnych działów pracować jednocześnie nad tym samym projektem. QMS to zbiór narzędzi, które pomagają firmie identyfikować i zmniejszać wpływ zagrożeń jakościowych. Niektóre z tych narzędzi obejmują:

  • mapowanie procesów,
  • tworzenie instrukcji i procedur pracy,
  • archiwizacja danych,
  • tworzenie zależności między procesami.

System zarządzania jakością (QMS) to ogólny termin określający grupę technik i narzędzi używanych przez organizacje do zarządzania jakością w swoich procesach. W erze cyfrowej dokumenty papierowe stają się coraz mniej ważne. Wraz z nadejściem cyfryzacji firmom coraz trudniej jest utrzymać kontrolę jakości podczas korzystania z dokumentów papierowych. Muszą wdrożyć system QMS, który pomoże im zarządzać jakością w swoich procesach. QMS działa przy użyciu szeregu narzędzi, takich jak statystyczne wykresy kontroli procesu, diagramy przyczynowo-skutkowe, mapy procesów i diagramy przepływu pracy. Razem te narzędzia pomagają firmie określić, gdzie leżą potencjalne problemy w jej procesach, aby mogła podjąć odpowiednie działania. System tworzy relację między formularzami, które są różnymi typami dokumentów, używanymi przy produkcji danego produktu. W swojej istocie wykorzystuje procesy, struktury i zasoby, aby określić, w jaki sposób należy wykonać każdy etap produkcji. Nie chodzi tylko o kontrolę pracy, ale także o pomiar i śledzenie wydajności procesów.

Tworzenie zależności w systemie QMS

Proces produkcyjny jest najbardziej złożoną częścią każdej firmy produkcyjnej. Zawiera wiele kroków, a każdy z nich ma wiele zależności. Głównym celem systemu zarządzania jakością jest zapewnienie, że wszystkie etapy współpracują ze sobą i działają zgodnie z przeznaczeniem. Proces produkcji można podzielić na wiele części. Jest to zbiór powiązanych ze sobą czynności z wieloma zależnościami. Systemy zarządzania jakością są zwykle używane do pokazania złożoności procesu produkcyjnego i jego wpływu na każdy etap produkcji. Ważne jest, żeby firmy tworzyły zależności między każdym krokiem, aby mogły zobaczyć, gdzie leżą ich problemy, a także w szybki sposób naprawić je, zanim będzie za późno.

Komunikacja między działami w firmie jest kluczowa dla sukcesu biznesu. Jednak nie zawsze jest łatwo upewnić się, że wszyscy dobrze rozumieją, co się dzieje. System QMS pomaga poprawić komunikację i produktywność, zapewniając platformę, na której pracownicy mogą komunikować się ze sobą w zakresie ich zadań związanych z pracą. Platforma zapewnia również łatwy dostęp do dokumentów i innych ważnych danych - ułatwiając pracownikom poznanie procesu produkcyjnego.

Złożoność związana z wytwarzaniem produktu lub usługi może być przytłaczająca dla większości organizacji. Utrudnia to zrozumienie, co faktycznie dzieje się podczas procesu produkcyjnego. Najważniejszą opcją podczas tworzenia zależności w QMS jest użycie wyświetlania danych procesowych w czasie rzeczywistym. Ta metoda pozwala użytkownikom zobaczyć, jak działają procesy w dowolnym momencie. Mogą również sprawdzić, jakie inne procesy są zależne od bieżącego procesu lub odwrotnie. System QMS można zintegrować z urządzeniami takimi jak etykieciarki, drukarki i skanery kodów kreskowych. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą śledzić i optymalizować produkcję w celu zwiększenia wydajności swojego zakładu.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie