Jak wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Maciej Piwowski
10.05.2022

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem niektóre przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego. Jakie są cele wykonywania takiej ekspertyzy, kto może ją sporządzić, jak często należy ją przeprowadzać i które podmioty są zwolnione z tego obowiązku? Dowiedz się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o audycie energetycznym w przedsiębiorstwie.

Kto musi wykonać audyt energetyczny?

Ustawa o efektywności energetycznej z 2016 roku nakłada obowiązek wykonania audytu energetycznego na duże przedsiębiorstwa. Za takie uznawane są w Polsce firmy, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat zatrudniali ponad 250 pracowników, osiągając przy tym roczny obrót gospodarczy netto przekraczający 50 milionów złotych. Audytu nie wykonują mikrofirmy, mali, ani średni przedsiębiorcy.

Cele audytu energetycznego

Jeśli chodzi o prąd przemysłowy cena energii, podobnie jak stopień jej zużycia w firmach znacząco różnią się od ilości wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Zwykle im większe przedsiębiorstwo, tym więcej prądu potrzeba by zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie.

Audyt energetyczny zakłada dokonanie dokładnego przeglądu minimum 90% całkowitego zużycia energii na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jego podstawowe cele to:

– sporządzenie oraz potwierdzenie szczegółowych obliczeń zużycia, służących zwiększeniu efektywności energetycznej firmy,

– dostarczenie danych o możliwych oszczędnościach energii w przedsiębiorstwie.

Kiedy pierwszy audyt, a kiedy kolejne?

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą, pierwszy audyt należy wykonać niezwłocznie po osiągnięciu przez firmę statusu dużego przedsiębiorstwa. Każda kolejna ekspertyza powinna być wykonywana regularnie co 4 lata. Raport z wykonywanego audytu należy przesłać prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Kto może wykonać audyt energetyczny w firmie?

Wykonanie audytu należy zlecić jednostce uprawnionej, niezależnej od przedsiębiorstwa. Wiedza oraz doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju ekspertyz są tu kluczowe, podobnie jak brak osobistego zaangażowania audytorów w bieżącą działalność firmy. Ustawa nie precyzuję natomiast, jak powinien być przeprowadzony audyt energetyczny, dając przedsiębiorcom dowolność w wyborze metody.

Zwolnienie z audytu – kiedy przedsiębiorca nie musi go przeprowadzać?

Zwolnione z obowiązku przeprowadzania audytu są firmy, które posiadają zintegrowany system zarządzania energią określony Polską Normą lub europejski system zarządzana środowiskowego (EMAS), o ile w ramach tych systemów audyt został już wcześniej przeprowadzony.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.