Istotne zmiany w programie "Mój Prąd 5.0"

Mateusz Nowak
30.10.2023

Co jest lepsze niż jedno dofinansowanie? Dwa dofinansowania! Nawet jeśli posiadamy mikroinstalację fotowoltaiczną, współfinansowaną ze źródeł publicznych, takich jak np.: „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” , innego programu organizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, czy też z unijnego projektu, od 20 października możemy ubiegać się o „zastrzyk finansowy” na urządzenia współpracujące z fotowoltaiką.

Spis treści:

 1. Zmiany w programie „Mój Prąd 5.0”.

 2. Kto może się ubiegać o środki?

 3. Różnica w warunkach do 31 marca i od 1 kwietnia 2023.

 4. Jakich urządzeń dotyczy dotacja?

 5. O jakich kwotach mowa?

 6. Pozostałe warunki oraz ewentualne wykluczenia.

 7. Wymagane dokumenty.

Zmiany w programie „Mój Prąd 5.0”. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania

Zgodnie z zapowiedziami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pula środków do rozdysponowania w programie „Mój Prąd 5.0”, wzrosła o 450 mln zł. Tym samym osiągnął on pułap 950 mln zł, a to dopiero pierwsza z dobrych wiadomości!

W trwającej edycji rozszerzono krąg beneficjentów o osoby fizyczne, które postawiły na instalacje PV, ale nie mogły liczyć na wsparcie NFOŚiGW na urządzenia dodatkowe. Dzięki temu i nowym regulacjom możemy oczekiwać dofinansowania w identycznej wysokości, co dotychczasowi uczestnicy programu. Nowe wnioski są dostępne od 20 października 2023 r.

Dla kogo program „Mój Prąd 5.0”?

I my możemy się postarać o dotację, o ile:

 • mamy podpisaną umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii,

 • produkujemy prąd/ciepło na potrzeby własne za pomocą instalacji PV (na budynku lub na otaczającej go działce),

 • rozliczamy się w systemie net-billingu (warunek konieczny) oraz:

 • dotychczas nie złożyliśmy żadnego wniosku w programie „Mój Prąd”,

 • mamy dotację z poprzednich edycji (i przyłączony po 01 lutego 2020 r. system), a teraz chcemy dokupić urządzenia współpracujące, by zwiększyć autokonsumpcję.

Ważne jest przyłączenie (i opłacenie) mikroinstalacji PV do sieci elektroenergetycznej:

 • do 31 marca 2022 r. (z dokonaniem zmiany systemu rozliczania z net-metering na net-billing). W tym przypadku możemy ubiegać się (poza dotacją na urządzenia dodatkowe), także o dopłatę na mikroinstalację fotowoltaiczną (w wysokości do 3 tys. zł),

 • po 1 kwietnia 2022 r. (już w okresie obowiązywania nowego systemu rozliczeń) na urządzenia współpracujące.

Zasady programu „Mój Prąd 5.0”

Rozpatrywane wnioski dotyczą zakupu oraz montażu NOWYCH i wyprodukowanych do 2 lat wstecz:

 • mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2kW-10kW (dostosowanych do realnego zapotrzebowania),

 • magazynów energii elektrycznej o pojemności minimum 2kWh (cena zakupu i montażu w przeliczeniu na 1kW, nie może przekroczyć 6 tys. zł),

 • pomp ciepła (np. PC powietrze/woda lub PC gruntowa o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, PC powietrze/powietrze - klimatyzacja),

 • magazynów ciepła o minimalnej pojemności zbiornika lub bufora 20L. (m.in. zasobników/buforów zasilanych PC lub kotłem elektrycznym, pomp ciepła do CWU z oddzielnym lub zintegrowanym zasobnikiem),

 • systemów do zarządzania energią HEMS/EMS (przy jednoczesnym zakupie magazynu ciepła lub energii),

 • kolektorów słonecznych (1-50 szt. o łącznej powierzchni czynnej 0,5-30m2).

Przyznane dofinansowanie oznacza zwrot DO 50% kosztów kwalifikowanych. Przy wszystkich elementach (mikroinstalacja z kompletem urządzeń dodatkowych), dotacja może wynieść NAWET 58 tys. zł. Wszystkie potrzebne urządzenia znajdziemy w hurtowni fotowoltaiki Enteron.

Ciekawostka - jeżeli dofinansowanie obejmuje tylko mikroinstalację PV, uzyskamy do 6 tys. zł. Kwota ulegnie zwiększeniu do 7 tys. zł, jeżeli zdecydujemy się na urządzenia wspierające.

O jakich sumach mowa w przypadku poszczególnych urządzeń?:

 • magazyn energii do 16 tys. zł,

 • magazyn ciepła do 5 tys. zł,

 • system zarządzania energią EMS lub HEMS do 3 tys. zł,

 • kolektory słoneczne do 3,5 tys. zł,

 • gruntowe pompy ciepła – grunt-woda, woda-woda do 28,5 tys. zł,

 • pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej do 19,4 tys. zł,

 • pompy ciepła powietrze-woda do 12,6 tys. zł,

 • pompy ciepła powietrze-powietrze do 4,4 tys. zł.

Pozostałe warunki oraz wykluczenia:

 • do „Mój Prąd 5.0” kwalifikują się przedsięwzięcia, rozpoczęte od 01 lutego 2020 r. Liczy się data opłacenia pierwszej faktury/paragonu czy przyłączenia/montażu (wynikająca z protokołu odbioru) - w zależności od tego, co wystąpiło pierwsze,

 • wnioski można składać dopiero, gdy wszystkie instalacje i urządzenia zostały zamontowane, przyłączone, zgłoszone do odpowiednich instytucji i opłacone. Liczy się data uruchomienia ostatniego z systemów lub data opłacenia końcowego dokumentu (faktury, paragonu) – również w zależności od tego, co było ostatnie,

 • instalacja musi być eksploatowana min. 5 lat i nie może zostać sprzedana, zastawiona, przeniesiona, zdemontowana, etc. (wyjątek - konieczność naprawy),

 • dach budynku nie może zawierać azbestu, a kocioł nie może być na paliwo stałe (przepisy ustawy antysmogowej),

 • instalacja nie może być finansowana leasingiem.

Jakich dokumentów potrzebujemy do złożenia wniosku:

 • potwierdzeń: przyłączenia mikroinstalacji oraz korzystania z systemu net-billing, wydanych przez OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej),

 • poświadczenia o opłaceniu wszelkich faktur związanych z zakupem i montażem instalacji,

 • protokołu odbioru prac (od wykonawcy lub o samodzielnym montażu elementów dodatkowych),

 • faktur/paragonów imiennych za dostawę i montaż instalacji i/lub urządzeń objętych dotacją,

 • kart energetycznych produktów i/lub etykiet energetycznych.

Pamiętajmy - wniosek o dotację składamy wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (musimy mieć założone konto). 

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wynosi do 90 dni. Tegoroczna odsłona programu zakończy się 22 grudnia lub w momencie wyczerpania środków. Właśnie dlatego już dziś warto poszukać firmy, która założy nam fotowoltaikę na sprawdzonych komponentach dostępnych w Enteronie.

Dotacja „Mój Prąd” jest zwolniona z podatku, więc nie musimy jej rozliczać w PIT.

Budżet programu pochodzi m.in. ze środków unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027).

Informacja prasowa

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie