Gotowi na CSIRE – Konektor Router PWI 2.0 firmy X-Code Sp. z o.o.

Krzysztof Jagielski
04.07.2024

Integracja z CSIRE: Kluczowe wyzwanie dla sektora energetycznego

Integracja z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii (CSIRE) stanowi jedno z największych wyzwań ostatnich lat dla sektora energetycznego w Polsce. System ten ma na celu zapewnienie szybkiej i skutecznej wymiany informacji na rynku energii elektrycznej, zgodnie z ustawą UC17. Wdrożenie CSIRE wymaga od firm energetycznych dostosowania swoich systemów do nowych standardów komunikacji i przetwarzania danych. Kluczowym zadaniem jest stworzenie konektora, który będzie obsługiwał protokół komunikacji z CSIRE oraz zapewniał komunikację z systemami dziedzinowymi.

Wyzwania związane z integracją z CSIRE

Dostosowanie systemów IT do wymagań CSIRE wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi dla firm energetycznych. Integracja wymaga zaawansowanych rozwiązań technicznych i może stanowić wyzwanie dla mniejszych podmiotów na rynku. Ponadto, wdrożenie CSIRE wymaga nie tylko zmian technicznych, ale często także organizacyjnych i procesowych. Wybór odpowiedniego dostawcy, który posiada doświadczenie w branży energetycznej, staje się kluczowy. Techniczne wymagania CSIRE obejmują m.in. zgodność z protokołem AS4 oraz spełnienie określonych standardów wymiany informacji. Firmy muszą zainwestować w modernizację swoich systemów IT oraz przeszkolenie personelu, aby zapewnić płynną integrację z nowym systemem. Dla wielu podmiotów, zwłaszcza mniejszych, może to stanowić istotne wyzwanie finansowe i logistyczne.

Rola konektora

Konektor pełni istotną rolę w procesie integracji z CSIRE, działając jako łącznik między systemami dziedzinowymi a API udostępnionym przez OIRE. Jego zadaniem jest zapewnienie obsługi procesów oraz przesyłanych w ich ramach komunikatów zgodnie z opublikowanymi ze strony PSE Standardami Wymiany Informacji oraz Technicznymi Standardami Komunikacji Biznesowej. System Router PWI 2.0 zapewnia zgodność z wymaganymi standardami, przetwarzanie oraz mapowanie informacji wychodzących i otrzymanych z CSIRE.

Router PWI 2.0 firmy X-Code Sp. z o.o. kompatybilny z CSIRE

Firma X-Code Sp. z o.o. zakończyła testy techniczne integracji systemu IT z CSIRE. Router PWI 2.0 jest gotowy do komunikacji z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii za pośrednictwem protokołu AS4.

Informacje o naszym rozwiązaniu: https://www.x-code.pl/integracja-z-csire/

Przyszłość rynku energii: Jak CSIRE zmieni branżę?

Wdrożenie CSIRE to nie tylko wyzwanie techniczne, ale także szansa na transformację całego sektora energetycznego w Polsce. Choć proces integracji wiąże się z wieloma wyzwaniami, długoterminowe korzyści mogą być znaczące. Kluczowe będzie zaangażowanie wszystkich interesariuszy oraz elastyczne podejście do wdrażania nowych rozwiązań. CSIRE ma potencjał, by stać się katalizatorem innowacji i efektywności w sektorze energetycznym, przyczyniając się do budowy nowoczesnego, zrównoważonego i konkurencyjnego rynku energii w Polsce.

Informacja prasowa

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie