Gaz ziemny – jak przeliczyć m3 na kWh?

Mateusz Nowak
19.05.2023

Przez wiele lat na fakturach za gaz, widniało rzeczywiste zużycie podane w metrach sześciennych. Od 2014 r. na rachunkach wprowadzono kilowatogodzinę (kWh), czyli jednostkę energii. Od tego czasu odbiorca płaci nie za zużytą objętość gazu, a za wytworzoną energię. Jak przeliczyć m3 na kWh? Najprostsze rozwiązanie to skorzystanie z kalkulatora zużycia gazu w m3 na kWh. Przeliczanie m3 na kWh to prosty sposób na weryfikację zużycia energii i towarzyszącym mu kosztów.

Jak obliczyć zużycie gazu z m3 na kWh?

Decydując się na ogrzewanie domu za pomocą gazu ziemnego, musimy podłączyć nieruchomość do sieci gazowej, a więc wykonać przyłącze gazowe oraz instalację gazową w budynku, której elementem jest gazomierz. To dzięki niemu będziemy mogli śledzić bieżące zużycie metrów sześciennych gazu.

Ze sprzedawcą gazu będziemy się jednak rozliczać nie za zużyte metry sześcienne, a za kilowatogodzinę. Dlaczego wprowadzono zamianę m3 na kWh gazu? Gaz ziemny sprowadzany do Polski z różnych źródeł charakteryzuje się zróżnicowanym składem chemicznym, a przez to inną wartością energetyczną. Rozliczenie za zużytą objętość gazu nie wskazywało, ile energii uzyskano z tego paliwa. Dzięki wprowadzeniu kWh odbiorcy mogą łatwiej porównać koszty korzystania z gazu z innymi nośnikami energii.

Jak przeliczyć m3 na kWh oraz jak obliczyć zużycie gazu z m3 na kWh? Zamiana m3 na kWh ogranicza się do podstawienia danych do wzoru: ilość zużytego gazu w metrach sześciennych x współczynnik konwersji = ilość dostarczanej energii w kWh.

Ilość zużytego gazu w m3 odczytamy z licznika, a współczynnik konwersji znajdziemy na naszym rachunku za gaz, zatem nie musimy sami go obliczać. Możemy również skorzystać z rozwiązania w postaci kalkulatora m3 na kWh dostępnego na stronie naszego sprzedawcy gazu. Przeliczając m3 na kWh za pomocą kalkulatora otrzymamy dokładny pomiar ilości energii zużytej podczas spalania gazu ziemnego.

Ile m3 gazu na 1 kWh?

Kalkulator zużycia gazu w m3 na kWh ma ułatwić klientom porównanie kosztów korzystania z gazu ziemnego z uwzględnieniem jego kaloryczności (ciepła spalania) w odniesieniu do innych nośników ciepła. Kalkulatory na stronach sprzedawców gazu pozwalają również przeprowadzić działanie zamiany kWh na m3 gazu.

Odpowiedzią na pytanie „ile m3 gazu na 1 kWh?” jest współczynnik konwersji. Jest on mnożnikiem, dzięki któremu obliczymy kilowatogodzinę, a więc jednostkę energii. Jak go obliczmy? To średnia arytmetyczna wartości ciepła spalania z okresu rozliczeniowego pomnożona przez 3,6 (dla odbiorów indywidualnych, czyli np. gospodarstw domowych).

Współczynnik konwersji, zwany również korygującym wynosi ok. 10 kWh na m3, co oznacza, że 1 metr sześcienny gazu równy jest mniej więcej 10 kilowatogodzinom dostarczonej energii. Pamiętajmy jednak, że współczynniki konwersji u różnych sprzedawców gazu będą miały różną wartość. Współczynniki różnią się też w zależności od rodzaju gazu. W przypadku gazu ziemnego dostarczanego przez EWE: gaz wysokometanowy E posiada współczynnik konwersji 10,972, z kolei gaz zaazotowany – 9,111.

Jak odczytać licznik gazu?

Wiele osób decyduje się na korzystanie z gazu z uwagi na wygodę związaną z jego użytkowaniem: piec gazowy jest praktycznie bezobsługowy, a formalności, których musimy dopełnić, ograniczają się jedynie do przesłania odczytu z licznika. Jeśli nie wiemy, jak odczytać licznik gazowy, to taką informację znajdziemy na stronie internetowej wybranego przez nas sprzedawcy gazu.

Jak odczytać licznik gazu? W przypadku liczników mechanicznych odczytujemy liczby z liczydła znajdującego się za szybką. Jak odczytać zużycie gazu z licznika cyfrowego? W przypadku takiego gazomierza liczby, czyli wskazanie licznika, znajdują się na wyświetlaczu cyfrowym. Jeśli zastanawiacie się które cyfry podajemy z licznika gazu – spieszymy z odpowiedzią. Liczby, które zobaczymy na gazomierzu to zużycie gazu podane w metrach sześciennych. Interesuje nas liczba znajdująca się przed przecinkiem i to ją należy podać sprzedawcy gazu, sms-em, telefonicznie lub przez elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Podsumowując: odczytanie licznika gazu jest zadaniem prostym, kiedy wiemy, które cyfry podać dostawcy.

Rozliczanie gazu ziemnego w kilowatogodzinach pozwala łatwo porównać koszty korzystania z gazu z innymi nośnikami energii. Za pomocą kalkulatora m3 na kWh można w łatwy sposób zużyte metry sześcienne gazu na kilowatogodziny.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie