Dlaczego warto zainwestować w farmy fotowoltaiczne?

Mateusz Nowak
24.02.2023

Farmy fotowoltaiczne to alternatywa dla przedsiębiorstw elektroenergetycznych. Produkowana w nich energia pochodzi ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu jest bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego. Budowanie farm to jedna ze strategii inwestycyjnych, które w ostatnich latach zyskują coraz większą popularność. Poznaj najważniejsze powody, dla których warto budować farmy!

Na czym polega inwestowanie w farmy fotowoltaiczne?

Inwestorami zajmującymi się farmami fotowoltaicznymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i spółki. Konsumentami energii pozyskiwanej w ten sposób mogą być odbiorcy prywatni, spółdzielnie, obiekty komercyjne itd. Do przesyłania prądu używana jest istniejąca sieć elektroenergetyczna. Farmy produkują ilości energii odpowiednie do zaopatrzenia magazynów i budynków biurowych. Prąd ze słońca generowany jest na terenie, na którym znajdują się tysiące paneli fotowoltaicznych ustawionych w rzędach. Inwestowanie zazwyczaj polega na wykupieniu udziałów w spółce powołanej w celu wybudowania elektrowni fotowoltaicznej. Udziałowcy „zrzucają się” na farmę, a później czerpią zysk z jej dochodów. Jest to dla nich tzw. dochód pasywny, ponieważ nie muszą zajmować się zarządzaniem ani formalnościami związanymi z budową i działaniem elektrowni. Takimi sprawami zajmuje się zarząd spółki celowej, który wybiera profesjonalną firmę budowlaną i zarządza eksploatacją farmy.

Prosta inwestycja w elektrownie fotowoltaiczne

Aby zostać inwestorem, należy wybrać odpowiednią farmę i wykupić udziały w spółce, która odpowiada za jej zarządzanie. Możesz stać się udziałowcem farm fotowoltaicznych w dowolnej lokalizacji, o różnej mocy i stopie zwrotu. Warto wybrać taki pakiet udziałów, który jest dostępny finansowo i daje satysfakcjonującą stopę zwrotu w perspektywie krótko- lub długoterminowej. To, ile udziałów kupisz, jest zależne przede wszystkim od Twoich możliwości inwestycyjnych, czyli zgromadzonego kapitału.

Kolejnym etapem jest podpisanie umowy inwestycyjnej, która jest dowodem na wykup części udziałów. Korzyści finansowe możesz czerpać z zysków elektrowni ze sprzedaży energii elektrycznej. Masz też możliwość sprzedaży wykupionych udziałów w dowolnym momencie. Jeśli ceny prądu na rynkach światowych będą rosły, farmy fotowoltaiczne zagwarantują dostęp do alternatywnej, tańszej energii. W związku z tym wartość udziałów z pewnością będzie rosła.

Dofinansowania farm fotowoltaicznych

Ważnym aspektem inwestycji jest możliwość skorzystania z dofinansowania fotowoltaiki. Obecnie istnieje kilka programów krajowych, lokalnych i związanych z Unią Europejską, które mogą znacznie zmniejszyć koszty inwestycji. To skraca czas zwrotu i sprawia, że budowa farmy jest bardziej opłacalna. W ten sposób można ograniczyć realny koszt ponoszony przez inwestorów.

Inwestycja w farmy fotowoltaiczne to sposób na lokowanie kapitału. Jest też doskonałym rozwiązaniem dla osób dysponujących odpowiednimi środkami. Inwestycja jest dość prosta i przynosi dużo korzyści. Nie wymaga od udziałowców dużego zaangażowania. Skorzystanie z dostępnego dofinansowania zmniejsza koszty i przyspiesza czas zwrotu.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie