Certyfikacja sprzętu gazowego – bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu

Mateusz Nowak
30.05.2023

Urządzenia zasilane paliwem gazowym muszą być bezpieczne, dlatego ich certyfikacja jest obowiązkowa. Bez certyfikatu sprzęt gazowy nie będzie mógł zostać wprowadzony do sprzedaży, kto jednak może taki dokument wystawić i w jaki sposób się to odbywa?

Które wyroby muszą mieć certyfikat?

Ze względu na to, że niekontrolowane używanie gazu może łatwo doprowadzić do poważnej tragedii, sprzęt zasilany takim paliwem musi spełniać bardzo rygorystyczne normy. Na rynkach unijnych obowiązuje jeden certyfikat bezpieczeństwa, czyli CE, prócz tego oczywiście każdy producent może starać się o dodatkowe certyfikaty świadczące o wysokiej jakości oferowanego sprzętu i jego energooszczędności. Certyfikowane muszą być między innymi domowe kuchenki gazowe, kuchenki turystyczne na gaz, grzejniki gazowe i podgrzewacze wody.

Certyfikat nadaje się wyłącznie tym urządzeniom gazowym, które podczas codziennej eksploatacji nie będą grozić ulatnianiem gazu albo jego wybuchem. Badania przeprowadzane w pracowni Predom obejmują między innymi szczelność przewodów, konstrukcję zapłonu, systemy zabezpieczeń, i jeśli którykolwiek z tych elementów nie spełnia unijnych norm, certyfikat nie zostanie udzielony.

Jak wybrać jednostkę certyfikującą?

Producent nie może sam sobie wystawić certyfikatu, nawet jeśli we własnych pracowniach przeprowadza testy bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. Uprawnione do certyfikowania sprzętu gazowego są specjalistyczne laboratoria, jak właśnie Centrum Badań i Certyfikacji Predom, w którym wykonuje się testy zgodności z unijnymi dyrektywami. Zgodę na wystawianie certyfikatów Predom otrzymał od Polskiego Centrum Akredytacji.

Czy certyfikat może wygasnąć?

Na przyznaniu certyfikatu współpraca z laboratorium wcale się nie kończy. Badania laboratoryjne wykazują, że dany sprzęt gazowy jest bezpieczny i może trafić do użytku, żeby jednak certyfikat utrzymać, produkcja każdej kolejnej partii urządzeń gazowych danego typu musi się odbywać dokładnie według opisanego schematu. W tym celu, już po wydaniu certyfikatu, podpisywana jest umowa o nadzorze – w ramach kontroli jednostka certyfikująca sprawdza, czy produkcja odbywa się według obowiązkowych norm i przy wykryciu poważnych uchybień certyfikat zostaje cofnięty. Proces certyfikacji musi też zostać powtórzony, gdy wyrób zostaje zmodernizowany.

Informacja prasowa

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie