Bezpieczna utylizacja odpadów niebezpiecznych: procedury i praktyki biznesowe

Mateusz Nowak
13.12.2023

Utylizacja odpadów niebezpiecznych obejmuje szereg różnych czynności, które mają finalnie doprowadzić do całkowitego unieszkodliwienia odpadu lub jego zniszczenia. Zgodnie z prawem, utylizacja odpadów powinna być prowadzona w taki sposób, by odpady niebezpieczne nie zagroziły na żadnym jej etapie ludziom i otoczeniu, a także, o ile to możliwe, zostały ponownie wykorzystane. Jak wygląda utylizacja odpadów niebezpiecznych z perspektywy przedsiębiorców i co warto o niej wiedzieć?

Utylizacja odpadów niebezpiecznych w świetle prawa

Obowiązujące przepisy stanowią wyraźnie, iż to wytwórca odpadu (np. przedsiębiorca wytwarzający odpady niebezpieczne) jest w pełni odpowiedzialny za odpady wygenerowane w wyniku własnej działalności. W praktyce więc, chociaż firma samodzielnie nie zajmuje się unieszkodliwianiem wytworzonych przez siebie odpadów, to finalnie na jej barkach spoczywa odpowiedzialność za ich los. Przedsiębiorca wytwarzający odpady musi zadbać, by utylizacja odpadów niebezpiecznych została przeprowadzona zgodnie z prawem, we właściwych instalacjach, a śmieci zostały zagospodarowane w zgodzie ze sformułowaną w ustawie o odpadach hierarchią postępowania z odpadami. Utylizacja odpadów niebezpiecznych, podobnie jak transport odpadów niebezpiecznych, są zawsze potwierdzane odpowiednią dokumentacją, a dane wprowadzane do systemu BDO mogą być w każdej chwili poddane weryfikacji. Za ich poprawność oraz zgodność z rzeczywistością również odpowiada wytwórca odpadu.

Jak przebiega profesjonalna utylizacja odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne to szczególna kategoria odpadów. Są to substancje i materiały, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Część z nich może grozić wybuchem, inne skażeniem biologicznym, a jeszcze inne mają właściwości żrące, toksyczne czy rakotwórcze. Ze względu na istotne ryzyko, jakie rodzi obecność w naszym otoczeniu odpadów tego rodzaju, magazynowanie, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych wymagają zastosowania specjalnych środków bezpieczeństwa. Firmy generujące odpady niebezpieczne muszą m.in. wyposażyć swoje zakłady w specjalne pojemniki na odpady niebezpieczne, pojemniki te muszą być oznaczone etykietami zawierającymi kod odpadu, a składowanie odpadów może odbywać się tylko w wyznaczonych strefach. Również utylizacja odpadów niebezpiecznych podlega licznym ograniczeniom. Może ona odbywać się tylko i wyłącznie w zgodnych z normami instalacjach, a podjąć mogą się jej tylko podmioty, które uzyskają właściwe pozwolenie. To ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy, ponieważ nie każda firma organizująca odbiór odpadów, może zająć się utylizacją odpadów niebezpiecznych.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych – jak ją zorganizować?

Utylizacja odpadów niebezpiecznych to wyspecjalizowana usługa, której prawidłowe wykonanie zagwarantować mogą jedynie naprawdę doświadczone, dobrze wyposażone i zorganizowane firmy. Jedną z firm, która ma doświadczenie w zarządzaniu odpadami niebezpiecznymi jest Stena Recycling, która organizuje transport i odbiór odpadów wszystkich frakcji, tworzy na zamówienie dedykowane rozwiązania z obszaru zarządzania odpadami dla firm z różnych branż, a także prowadzi nowoczesne zakłady recyklingu odpadów w Polsce i Europie. Profesjonalna utylizacja odpadów niebezpiecznych jest jedną ze specjalności znanej z zastosowania nowych technologii Stena Recycling. Na ofertę tej firmy powinni zwrócić uwagę wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie tylko poszukują rzetelnej firmy utylizującej odpady, ale też potrzebują kompleksowego wsparcia, pomocy przy raportowaniu, chcą zwiększyć poziom recyklingu odpadów w firmie bądź obniżyć koszty związane z gospodarowaniem odpadami.

Informacja prasowa

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie